Anne-Stine Meltzer

Leder E-post: anne-stine.meltzer@lds.no Telefon: 917 81 789 Jobber ved: Lovisenberg Diakonale Sykehus, Nic Waals Institutt Stilling: Klinikksjef ...

Vigdis Aino Raad

Nestleder E-post: vigdis.aino.raad@vestreviken.no Telefon: 67 52 37 03/900 49 427 Jobber ved: Vestreviken HF, Barne- og ungdomspsykiatriske avdeling, Barne- og ungdomspsykiatriske seksjon Bjerketun Stilling: Seksjonsleder ...

Liv Åse Dybdal

Styremedlem Epost: liv.ase.dybdal@helse-fonna.no Telefon: Jobber ved: Stord DPS/BUP, Helse Fonna Stilling: Seksjonsleder   ...

Gro Anita Kåsa Poulsen

Styremedlem Epost: gro.poulsen@sshf.no Telefon: 482 08 825 Jobber ved: Sørlandet sykehus HF, Avdeling for barn og unges psykiske helse Stilling: Kommunikasjonsrådgiver ...

Magne Furevik

Styremedlem E-post: magne.furevik@helse-bergen.no Telefon: 91 17 87 23 Jobber ved: BUP Nordhordland ...

Kirsti Margrethe Jørgensen

Styremedlem E-post: Kirsti.Margrethe.Jorgensen@nordlandssykehuset.no Telefon: 75 50 18 00/1824 / 915 86 444 Jobber ved: BUPA, Nordlandssykehuset, Bodø Stilling: Sjefpsykolog / avdelingspsykolog   ...

Katie Wikstrøm

Styremedlem E-post: Katie.Iren.Wikstrom@stolav.no Telefon:  Jobber ved: St. Olav Stilling:    ...

Carl Otto Christiansen

Styremedlem E-post: carl.otto.christiansen@sshf.no Telefon: 996 93 973 Jobber ved: Sørlandet sykehus HF, Avdeling for barn og unges psykiske helse, Ungdomsklinikken Stilling: ass.enhetsleder/spes.i klinisk pedagogikk ...

Tore Haagaard

Styremedlem E-post: tore.hagard@helse-forde.no Telefon: 57 62 75 00 Jobber ved: Helse Førde HF – Psykisk helsevern for barn og unge – Sogndal BUP Stilling: Overlege/seksjonsleiar   ...