Oslo 22-24 oktober 2019

Vi ønsker velkommen til høstens lederkonferanse på Scandic Holmenkollen Park 22. til 24. oktober. Send oss gjerne noen linjer på kontakt@nbup.no om dere har innspill til tema og innhold.     ...

Trondheim 8-9 mai 2019

Effektmål og kvalitet i BUP: Hvordan kan vi få vite at det vi gjør er hjelpsomt? Bruk av digitale verktøy for å få informasjon om det aller viktigste På vårens lederkonferanse vil vi ha fokus på effektmål, kvalitet og digitalisering Hvordan kan vi måle ...

Målsetning Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: økt brukermedvirkning og brukertilfredshet sammenhengende og koordinerte pasientforløp unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor bedre ...