Barn & Unge kongressen 2020

Velkommen til Barn & unge kongressen 2020: UNG 2020: Prikk lik og unik, i Bergen – 28. – 30. april 2020! Program og påmelding finner du her: barnogungekongressen.no ...

Oslo 22-24 oktober 2019

Ledelse i en omskiftelig tid På høstens samling har vi valgt å gi ledelsesarbeidet i en omskiftelig tid stor plass. Står både verdier, trivsel og arbeidsmiljøet på spill i BUP, og hva kan vi som ledere gjøre i ...

Målsetning Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er: økt brukermedvirkning og brukertilfredshet sammenhengende og koordinerte pasientforløp unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor bedre ...