Faglige oppfølgingsdager for kontorfaglig ansatte som har tatt 1. og/eller 2. året av kontorutdanningen! 16. og 17. mars 2015 på R.BUP Øst og Sør.

Kontorutdanningen har nå pågått i 17 år – med til sammen 2-300 studenter, av disse har rundt 140 tatt (eller tar) år 2.  For første gang har R.BUP Øst og Sør nå den glede å invitere alle tidligere og nåværende studenter til en faglig samling 16. og 17. mars 2015.

Foreløpig program:

Mandag 16. mars: 

Psykiatriproffene kommer! Dette er ungdom som har vært i behandling i BUP som har mye å si om hvordan de skulle ønske at det var å komme dit: PsykiskhelseProffene 

Etter lunsj vil vi se nærmere på hvor BUP går.

Mette Bengtson, avdelingsleder NWI/LDS vil snakke om aktuelle utviklingslinjer for BUP framover, bl.a. på bakgrunn av tilsynene som har vært og andre aktuelle føringer fra myndighetene. Hun vil også tenke høyt om utfordringer for kontorfaglig ansatte framover.

Videre kommer lederen for Transkulturelt senter i Stavanger, Aina B. Vaage for å gi et innblikk i arbeidet med flyktninger, asylsøkere og andre med fremmedkulturell bakgrunn, spesielt med fokus på barn og ungdom med behov for psykisk helsehjelp: Transkulturelt senter Stavanger.

 

Tirsdag 17. mars

Starter med noen aktuelle problemstillinger rundt lovverket. Mange har etterlyst svar på helt konkrete problemstillinger knyttet til samtykke/innsyn/informasjon/ foreldreansvar/omsorg/ulike familiekonstellasjoner. Spørsmål vil kunne sendes inn på forhånd.

Deretter vil Leoul Mekonen som er studieleder på R.BUP snakke om interkulturell kommunikasjon, og hva som er viktig å tenke i møter mennesker med minoritetsbakgrunn. Leoul har selv minoritetsbakgrunn og bruker aktivt sine egne erfaringer til å formidle ulike mulige forståelser og misforståelser og gå i dialog med deltakerne.  http://www.r-bup.no/CMS/cmspublish.nsf/$all/AF10148B650321F2C12572D0004119C7


Tid
:

Mandag 16.mars kl. 10-17, etterfulgt av sosialt samvær 17-18.30/19 med mulighet til å høre hvordan det går med tidligere medstudenter; det vil bli servert tapas og vin etter det formelle programmet.

Tirsdag 17.mars kl. 09-15.

Pris: 2000 kr. Enkel lunsj og tapas/vin er inkludert

Ansvarlig: Studieleder Siri Jensen

 

Sted:  Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo Merk at R.BUP har flyttet.

Kurskoordinator: Inger Line Wahl, tlf: 22 58 60 40, inger.wahl@r-bup,no

 

Påmelding via www.r-bup.no/kurs  Frist for påmelding 20. februar.  

Endelig program vil sendes ut og legges ut i slutten av januar.