PHBU Møre og Romsdal

Klinikk for kvinner, barn og ungdom Avdeling for psykisk helsevern barn og unge Høgt nivå og likeverdigheit på tenestene vi gir til pasientane våre er særs viktig for avdelinga. Tilbodet til pasientane er tverrfagleg og vi legg stor vekt på deltaking frå pårørande og andre viktige ...