25.10.2022-27.10.2022

Lederkonferanse og generalforsamling i Drammen

Presentasjoner fra lederkonferansen:

Program Lederkonferansen Drammen 2022 – oppdatert 24.10.22

Innkalling til N-BUP Generalforsamling 2022 Frist for å melde saker for medlemmene settes til fredag 22.10.22.

For påmelding og utfyllende program, se:

NBUP Ledersamling 25-27.oktober – HJEM (berg-hansen.no)

Påmeldingsfristen er forlenget til 10.10.22.

NBUP Lederkonferanse H22 deltakerbevis