Ved ABUP på Sørlandet sykehus har vi utviklet og prøver for tiden ut et behandlingstilbud for ungdom som vi har gitt navnet Friluftsterapi™.  Dette er et gruppetilbud som i sin helhet foregår utendørs med naturen som co-terapeut. Behandlingen går over 10 uker og består av 8 enkeltdager og to turer på 2 og 5 netter. Gruppen består av omlag 8 ungdommer og 3 terapeuter.

Vårt mål er like enkelt som det er ambisiøst: Frilufsterapi skal bli en anerkjent behandlingsmetode på linje med andre terapeutiske intervensjoner som er i bruk i dag. For å oppnå dette går vi sakte frem og sikrer høy kvalitet i alle ledd av arbeidet. Frilufsterapien ledsages av forholdsvis omfattende forskning.

Nå søker vi samarbeidspartnere i foretak rundt om i Norge for sammen å videreutvikle denne måten hjelpe ungdom til et bedre liv på. Når friluftsterapi gjennomføres flere steder gir dette mange fordeler. Først og fremst øker vi erfaringsgrunnlaget og sprer eierskapet til prosjektet. Vi får rikere forskningsdata og dermed gyldigere funn. Det blir lettere å søke ekstern finansiering og økt antall gjennomførte frilufsterapier medfører i seg selv større fokus og oppmerksomhet.

Når vi nå inviterer din avdeling/foretak med i et videre samarbeid er dette foreløpig helt uforpliktende. I første omgang er det snakk om å komme i kontakt og utveksle informasjon. Dette er tidslinje fremover slik det ser ut i dag.

Våren 2015:
Etablere kontakt med avdelinger og foretak rundt om i Norge
Informasjonsutveksling

Høsten 2015:
Møte representanter fra aktuelle foretak
Utarbeide forskningsprotokoll
Fortløpende finansieringssøknader
Lage avtale om videre samarbeid

Våren 2016:
Fellesseminar/workshops for alle samarbeidspartnere
Levere søknader til REK (Nasjonal forskningsetisk komité)

Høsten 2016:
Oppstart av første friluftsterapi-grupper i multisenterprosjektet

Som samarbeidspartner i dette prosjektet får dere først og fremst tilgang på en meningsfull og grundig operasjonalisert måte å arbeide på. Opplevelsen blir mange og sterke både for klienter og terapeuter. Vi håper å skape ett nettverk med sterkt samhold fullt av spennende, kreative og dedikerte mennesker. Det vil også åpne seg muligheter for at flere knyttes til forsknings- og formidlingsarbeid. Vi trenger å dokumentere og formidle og beskrive hva vi gjør, hvorfor vi gjør det, hvordan vi gjør det og ikke minst hva vi oppnår.

Les mer på www.friluftsterapi.com hvor du finner informasjon, bilder og artikler.

På vegne av oss i prosjektgruppa på Sørlandet

Leiv Einar Gabrielsen

prosjektleder