RKBU/RBUP er invitert til å delta med posterpresentasjoner på fagkonferansen i Trondheim. Vi minner om at frist for innsending er tirsdag 20. mai på mail til anne.stine.meltzer@ahus.no