På vegne av Norsk forening for barn og unges psykiske helse, NBUP, har vi den store gleden av å kunne invitere til en nasjonal posterkonkurranse under årets Barn- og Unge Kongress, “Kunnskapsbasert Praksis. Status og Utviklingstrender. Nyere Forskning”. 
 
Posterkonkurransen ble etablert og gjennomført første gang under landskonferansen i Trondheim 2014. Målet med konkurransen var å knytte sterkere bånd mellom klinikk og forskning, på veien til forskningsnære klinikker og klinikknær forskning. Vedtektene for konkurransen gjenspeiler dette målet. Ettersom vi sender ut invitasjonen litt senere enn sist, gir vi deltagerne frist til innsendelse 1 mai-2016, altså 1 mnd før konferansen.
 
Vi inviterer inntil 10 postere fra RBUP og RKBUene i Norge, 4 fra RBUP og 2 fra de øvrige RKBUene.
 
Vi har besluttet å invitere i 2016 også de regionale helseforetakenes klinikker med inntil 10 postere med samme fordelingsnøkkel, 4 fra Helse Sør Øst RHF, 2 fra Helse Midt-Norge RHF, 2 fra Helse Vest RHF og 2 fra Helse Nord RHF-
Spørsmål og innsendelse kan gjøres til NBUP styreleder Anne-Stine Meltzer på vegne av NBUP styret.
Informasjon og påmelding til kongressen: Barn og unge kongressen 2016