Helsedirektoratet i samarbeid med Akershus universitetssykehus og Barns Beste  inviterer til Nasjonal konferanse den 30. november 2015 om barn som pårørende. Konferansen arrangeres på Hotell Bristol i Oslo. Konferansen er gratis. Påmeldingsfrist senest 1. november.
 
Målgruppe: Konferansen er relevant for alle ansatte som i sitt arbeid møter barn, unge og/eller familier som står i en utfordrende hverdag med sykdom.
 
På konferansen presenteres ny kunnskap fra en 4-årig kvantitativ multisenterstudie om
barn som pårørende. I tillegg til multistudien presenteres resultatene fra to kvalitative levekårsundersøkelser.
En i forhold til barn som pårørende til personer med rusmiddelproblemer, og en i
forhold til voksne pårørende til personer med rusmiddelproblemer.
 
Se her for mer informasjon om konferansen, programmet og for påmelding: Nasjonal konferanse om barn som pårørende.