Kontorfaggruppen

Kontorfaggruppen består av kontoransatte fra de regionale helseforetak og velges på landskonferansen hvert annet år.

Gruppens hovedoppgave er å komme med innspill til styret og kongresskomiteen når det gjelder program til landskonferansen, men kan også i samarbeid med styret, ta opp andre saker som angår kontoransatte. Kontorforum kan også komme med forslag til tema det er viktig å jobbe videre med.

Vi jobber også med kompetanseutvikling og hvordan kontoransatte skal møte de endringene som skjer i organiseringen i helseforetakene. Er det tema kontoransatte ønsker vi skal arbeide videre med fremover, eller det skjer noe vi bør vite om, kontakt koordinator Laila Thomassen (Laila.thomassen@finnmarkssykehuset.no).
Gro Anita Kåsa Poulsen er styrets kontaktperson til kontorfaggruppen.

Kontorfaggruppens sammensetning:

Kontorgruppa mangler 2 representanter i gruppa, en fra Nord-Norge og en fra Midt-Norge. Det vil i løpet av høsten 2018 og våren 2019 jobbes med å få på plass disse. Vi søker å få inn en representant til med døgnpost kompetanse.

Møtereferat:

Referat kontorgruppa 2013 09 12

Referat kontorgruppa 2014 04 18

Referat kontorgruppa 2014 09 26

Årsberetninger:

Årberetning kontorfaggruppa 2009 2010

Landskonferanser:

 

Annet: