26.10.2021-28.10.2021
Narvik, Norway
kr 2000,-

Ledelse av implementering

Konferansen holdes på Quality Hotel Grand i Narvik.

Presentasjoner fra konferansen:

Camilla Lien, Gunnar Oland Åsen, Ingrid Skjetne, Jørgen Blom, Karin Bugge Vatne, Sidsel Forbergskog, Terje Bjørnås, Thor Rogan

Deltakerbevis:

N-BUP Lederkonferansa H21 deltakerbevis

 

Presentasjoner - Agenda

tirsdag 26 oktober
12:00
Lunsj og registrering
13:00
Generalforsamling
14:15
Pause
14:30
Velkommen til lederkonferansen v / NBUP-styret
14:40
Nytt fra Helsedepartementet
15:30
Nytt fra Helsedirektoratet
16:15
Avslutning av dagen
19:30
Middag
onsdag 27 oktober
09:00
Implementering av kunnskapsbasert praksis i BUP
10:00
Pause
10:15
Ledelse av implementering
11:00
Pause
11:15
Ledelse av implementering fortsetter +gruppearbeid
12:30
Lunsj
13:30
Logistikk og faglig kvalitet i et BUP-felt i endring: Gode eksempler fra praksis
15:00
Pause
15:15
Erfaringer fra ledelse av implementering
16:00
Avslutning av dagen
19:30
Festmiddag med påfølgende sosial samling
torsdag 28 oktober
09:00
«Jeg skulle hatt BUP i en koffert»: Hvor står denne rapporten i dag?
«Rapporten sett fra en forskers synspunkt»
Plenumsdiskusjon
10:30
Pause
10:45
Verdenskonferansen i Friluftsterapi 2022
11:15
Vignetter fra fagutvikling i Helse Nord/SANKS
12:45
Velkommen til neste lederkonferanse: Barn og ungekongressen i Bergen 26.-28. april 2022.
13:00
Lunsj