03.06.2021
09.00
Online
kr 200,-

Digital Lederkonferanse

NBUP hadde som plan å invitere til en stor lederkonferanse i Bodø denne våren. Koronapandemien medførte dessverre at denne måtte avlyses, som så mye annet.

Pandemien har også ført til ekstra stor pågang av barn og unge med behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. I disse tider er det behov for å bringe lederne i BUP sammen for å stoppe opp, heve blikket og tenke fremover! Derfor arrangerer vi vårens lederkonferanse digitalt, med håp om å samles til en fysisk lederkonferanse til høsten.

Konferansen er gratis og åpen for alle ledere i psykisk helsevern for barn og unge.
Påloggingslenke til konferansen vil legges ut på vår hjemmeside nbup.no og facebook.com/nbupNorge dagen før konferansen starter.

N-BUP Lederkonferanse V21 deltakerbevis

Presentasjoner - Agenda

mandag 22 april
09:00
Åpningshilsen fra helseminister Bent Høie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

09:05
Nytt fra Helsedepartementet
Thor Rogan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

09:25
Nytt fra Helsedirektoratet
Jin Marte Øvreeide
09:55
Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset: Gode overganger
Danielle Johanna Hansen og Lars Herman Nordland
10:15
Pause
10:30
Evaluering av pakkeforløp psykisk helse og rus
Juni Raak Høiseth
11:00
Å lede samhandling og koordinering på tvers av...
Claus Harald Jebsen
11:30
Lunsjpause
12:30
Hvordan kan BUP samarbeide med kommuner for å sikre at barn og ungdom får rett hjelp på rett sted til rett tid?
Ester Marie Stornes Espeset
12:50
Forslag til ny modell for framskrivinger i psykisk helsevern og TSB – hva betyr det for barn og unge?
Jon Tomas Finnsson og Nicolai Møkleby
13:10
Tverretatlig hasteteam
Anne-Karin Nesse og Ellen Marie Rødland

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

13:45
Pause
14:20
Organisering av helsetjenestene rundt pasientenes behov og ønsker: CAPA-modellen
Lene Danielsen
14:45
Avslutning og informasjon om neste lederkonferanse
NBUP styret