28.10.2020
09.00
Online

Digital Lederkonferanse

Presentasjoner - Agenda

torsdag 23 mai
09:00
Velkommen til lederkonferansen
Styret
09:15
Nytt fra Helsedepartementet
spesialrådgiver Thor Rogan
09:40
Pause
10:00
Nytt fra Helsedirektoratet
Torunn Janbu og Jin Marte Øvreeide
10:30
"Evaluering av pakkeforløp psykisk helse og rus – ansatte, brukere og pårørendes erfaringer"
Marian Ådnanes, Forskningsleder SINTEF og Juni Raak Høiseth, Prosjektkoordinator KBT
11:15
Lunsjpause
12:00
COVID-19: Vi deler tilpasninger og mestringsstrategier.
12:00
BUPA i Vestre Viken: Avstandskompenserende teknologi
Bjørn Heimdal, seksjonsleder Ringerike BUP og Sissel Skaret, spesialrådgiver BUPA
12:00
«Ansattes erfaring med digital arbeidsform i koronaens tid»
Line Knutsen Lund, Seksjonsleder Enhet for fagutvikling, BUP klinikk, St. Olav Hospital, Trondheim.
12:00
Hvordan bistår Kurslab (Team for digital læring i Helse Vest) ansatte i prosjekter som de vil digitalisere?
Rådgiver Ronja Ommang Skaathun
12:00
«Erfaringer med DBT-behandling og videokonsultasjoner»
Marthe Stornes, Psykologspesialist/teamleder DBT team, BUP klinikk, St.Olavs Hospital
13:00
Pause
13:15
«Ledelse og ivaretakelse av ansatte under covid-19 pandemien»
Rådgiver Mai Woldstad v/ bedriftshelsetjenesten ved Haukeland Universitetssjukehus
14:00
Avslutning og oppsummering
14:15
Konferansen avsluttes