Dag 1:

Stig A. Slørdahl, dekan/professor, NTNU: Stig A. Slørdahl

Oppvekst i kunnskapssamfunnet. Ivar Frønes, professor, Universitet i Oslo

Diagnosesystemer. Revisjon av DSM og ICD. Per Hove Thomsen, professor, RKBU Midt, Aarhus Universitet

På tide å tenke nytt om psykiatriske diagnoser. Anne Høye, forsker, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering – Universitetssykehuset i Nord Norge: Anne Høye

Parallell A 

Helseundersøkelse i Barne-og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Marit S. Indredavik, professor, NTNU, RKBU Midt-Norge:

Ung@hordaland. Resultater fra epidemiologisk undersøkelse og videreføring av Barn i Bergen. Kjell Morten Stormark, professor, RKBU Vest:

Parallell B

Barnevern-psykisk helsevern. Data fra kartlegging av psykisk helse til barn/ungdom i institusjon. Nanna Kayed, forsker, NTNU, RKBU Midt-Norge:

Kjønnsperspektiver ved internaliserende vansker hos ungdom – nye forskningsresultater. Ingunn Ranøyen, stipendiat, NTNU, RKBU Midt-Norge:

Kontorforum:

Kontorfaglige ansatte – kommunikasjonsknutepunkt i klinikkene! Siri Jensen, konsulent, Nic Waals Institutt og Åse Katrine Aure, kontorleder, Bærum BUP: Siri Jensen Åse Katrine Aure

Resultat fra landets tilsyn. Aud Frøysa Åsprang, Helsetilsynet: Aud Frøysa Åspranghelse 2014

Kvalitet og nye krav. NPR: NPR

Dag 2: 

Dataspill – hvor farlig er det? – og hva gjør vi med det? Gaute Godager, psykologspesialist, Sykehuset Østfold: Gaute Godager – nbup_2014_04_06

Barns bruk og risikoatferd knyttet til internett og sosiale medier, et foredrag for deg som vokste opp med TV. Elisabeth Staksrud, førsteamanuensis, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo:

Gamingerfaringer i et selvutviklingsperspektiv. Hélène Fellmann, barnevernspedagog og gestaltterapeut MNGF:

Parallell A

Facebook og Facebook-avhengighet.Cecilie Andreassen, psykologspesialist, Universitetet i Bergen/Korus Bergensklinikkene: Cecilie Andreassen

Nett, søvn og depresjon. Ingvild West Saxvig, PhD, Haukeland universitetssjukehus:

Parallell B – Digitale verktøy for behandlere

PsykTestBarn. Måleegenskaper ved tester og kartleggingsverktøy. Hege Kornør, forsker, RBUP: Hege Kornør – NBUP 050614 PsyktestBarn_Hege Kornør

Ungsinn. Helsefremmende, forebyggende og psykososiale behandlingstiltak innen barn og unges psykiske helse. Monica Marthinussen, professor, Universitetet i Tromsø: Monica Martinussen

Mamma Mia – et webprogram for gravide og nybakte foreldre. Marit Bergum Hansen, avdelingssjef, RBUP: Elin O. Kallevik – mamma mia final NBUP

Hvordan nå barn og unge i en digital verden? Solfrid Raknes, psykologspesialist RKBU Vest/BUP Voss, Helse Bergen: Solfrid Raknes – Hvordan nå barn og unge i en digital verden

Psykisk helse hos barn og unge i et samfunnsperspektiv. Arne Holte, ass. direktør, Folkehelseinstituttet: Arne Holte fin – Trondheim – Landskonferanse for barn og unges psykiske helse, 4.-5. juni 2014

Kontorforum:

Erfaringer og utfordringer i Bupdata. Maya Heggedal, enhetsleder, ABUP seksjon Follo: Anne May Bø HeggedalBupdata01-fremvisning

Erfaringer og utfordringer i Dips. Magny Skrettingland, kontorleder, BUP Egersund: Magny Skrettingland – DIPS 2014 – Trondheim

Kontorforum. Gro Anita Kåsa Poulsen, koordinator, kontorgruppen NBUP: Kontorforum

Den digitale vaktmester

abup.no. Gro Anita Kåsa Poulsen, enhetsleder, ABUP Sørlandet sykehus: Gro Anita Kåsa Poulsen – Presentasjon 5 juni Landskonferansen

Dawba. Lisbeth Rosenlund, helsesekretær BUP Ytrebygda, Os og Samnagner: Lisbeth Rosenlund – Bup Fana og Ytrebydga

Kvalitet, kontroll og fremtidens IKT-oppgaver. Siri Jensen, konsulent, Nic Waals Institutt og Ann Kristin Johannesen, teamsekretær, Bærum BUP: Siri Jensen – Den digitale vaktmester