Aktuell lederkonferanse
  • Digital lederkonferanse 28.10.20 1 oktober , 2020

    NBUP hadde som plan å invitere til stor lederkonferanse i Bodø til høsten.Koronapandemien medførte at denne måtte avlyses, som så mye annet. I løpet av våren har vi alle blitt vant til å møtes på digitale flater. I høst er det større behov enn noensinne at vi møtes. Vi trenger å dele våre erfaringer, i en ...

    Les mer
Tidligere konferanser