Lederkonferanse i Narvik 26.- 28. Oktober 2021

Lederkonferanse i Narvik 26.- 28. Oktober 2021

 

Ledelse av implementering

 Velkommen til lederkonferanse i Narvik  26.-28. oktober 2021

Vi ønsker med dette å invitere dere til høstens lederkonferanse med fokus på ledelse av implementering. Vi er svært glade for at de aller fleste nå er fullvaksinerte og det endelig vil være mulig å gjennomføre en fysisk konferanse igjen! Vi ser fremt til vi møtes i Narvik.

 

Foreløpig program:

Tirsdag 26. oktober

Kl. 12.00        Lunsj og registrering

Kl. 13.00        Generalforsamling

Kl. 14.15        Pause

Kl. 14.30        Velkommen til lederkonferansen v / NBUP-styret

Kl. 14.40        Nytt fra Helsedepartementet

Kl. 15.30        Nytt fra Helsedirektoratet

Kl. 16.15        Avslutning av dagen

Kl. 19.30        Middag

 

Onsdag 27. oktober

Kl. 09.00        Implementering av kunnskapsbasert praksis i BUP                 

Kl. 10.00        Pause

Kl. 10.15        Ledelse av implementering

Kl. 11.00        Pause

Kl. 11.15       Ledelse av implementering fortsetter +gruppearbeid

Kl. 12.30        Lunsj

Kl. 13.30        Logistikk og faglig kvalitet i et BUP-felt i endring: Gode eksempler fra praksis

Kl. 15.00        Pause

Kl. 15.15        Erfaringer fra ledelse av implementering

Kl. 16.00        Avslutning av dagen         

Kl. 19.30        Festmiddag med påfølgende sosial samling

 

Torsdag 28. oktober

 Kl. 09.00        «Jeg skulle hatt BUP i en koffert»: Hvor står denne rapporten i dag?

«Rapporten sett fra en forskers synspunkt»

Plenumsdiskusjon

Kl. 10.30        Pause

Kl. 10.45        Verdenskonferansen i Friluftsterapi 2022

Kl. 11.15        Vignetter fra fagutvikling i Helse Nord/SANKS

Kl. 12.45        Velkommen til neste lederkonferanse: Barn og ungekongressen i Bergen 26.-28. april 2022.

Kl. 13.00        Lunsj

 

Påmelding

 

 

Realaterte innlegg
Even Røren