Helse vest
  • BUPA Stavanger 23 oktober , 2016

    Om klinikken/avdeling/enhet – visjon BUPA, Stavanger er organisert under Psykiatrisk Divisjon. skal utrede, diagnostisere og behandle barn og unge med psykiske lidelser. Det er viktig at avdelingen har behandlingskompetanse, da psykisk helsevern for barn og unge ...

    Les mer
  • KLINIKK PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE (PBU) HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS 3 mars , 2016

        Organisatorisk tilknytning Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge er organisert under Divisjon psykisk helsevern ved Haukeland Universitetssykehus. November 2016 flytter klinikk PBU inn i det nye Barne- og Ungdomssykehuset (BUS). Her vil flere klinikker bli ...

    Les mer