Endringer sendes til N-BUP

Adresseliste i Excel: BUP ledere

Helse Sør-Øst

Sørlandet sykehus HF /ABUP

Avdeling for barn og unges psykiske helse, postboks 416, 4604 Kristiansand, telefon 38 17 74 00.

Avdelingssjef Karl Erik Karlsen, karl.erik.karlsen@sshf.no
Poliklinikken Arendal, enhetsleder Lars Krogh-Stea, Lars.Krogh-Stea@sshf.no
Familieklinikken Arendal, enhetsleder Siri Vaaje, siri.vaaje@sshf.no
Ungdomsklinikken Arendal, enhetsleder Liv Mari Høgseth, liv.mari.hogseth@sshf.no
Poliklinikken Kristiansand, enhetsleder Lise Bjørnsen, lise.bjornsen@sshf.no
Familieenheten Kristiansand, enhetsleder Martha Moen, martha.moen@sshf.no
Akutt Ambulant Enhet Kristiansand, enhetsleder Gunnar Oland Åsen, gunnar.oland.asen@sshf.no
ABUP Lister (Farsund/Flekkefjord), enhetsleder Siv Sandnes, siv.sandnes@sshf.no
Merkantil enhet, enhetsleder Bjørg Lindevik, bjorg.lindevik@sshf.no
Forskning- og utvikling, enhetsleder Åshild Tellefsen Haaland, aashild.haaland@sshf.no

Sykehuset i Vestfold/BUPA

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Postboks 2168, 3103 Tønsberg, telefon: 33 34 67 00.

Avdelingssjef Inger Meland Buene, inger.meland.buene@siv.no
BUPA Poliklinikk – Nordre Vestfold, Bård Bugge, baabug@siv.no
BUPA Poliklinikk – Søndre Vestfold, Solfrid Espegren, solfrid.espegren@siv.no
BUPA Poliklinikk, intensiv, Liv Ristvedt, liv.ristvedt@siv.no
BUPA Poliklinikk spesial, Berit Lande, berit.lande@siv.no
BUPA døgn ungdom, Henny Brenna, henny.brenna@siv.no

Sykehuset Telemark HF/ABUP

Seksjonsleder Anne Kjendalen, anne.kjendalen@sthf.no
BUP Notodden, Tove Bråthen, brat@sthf.no
BUP Porsgrunn, Susanne Ehardht-Knutsen, susehr@sthf.no
BUP Skien, Lars Endresen, lars.endresen@sthf.no
BUP Vestmar, Petter Langlo, petter.langlo@sthf.no
Seksjon for familiebehandling, Anne Hellvig Heggtveit, anne.hellvig.heggtveit@sthf.no
Seksjon for autimsespekterforstyrrelser, Anne-Grete Fuglaas, anne-grete.fuglaas@sthf.no

Vestre Viken/BUPA

Avdelingssjef Lars Hammer, bup.avd@vestreviken.no
Drammen BUP, Torun M. Valø Balchen, torun.valø.balchen@vestreviken.no
Asker BUP, Jørgen Blom, jorgen.blom@vestreviken.no
Kongsberg BUP, Marit Steigre, marit.steigre@vestreviken.no
Bærum BUP, Kristin Sørbrøden Breda, krbred@vestreviken.no
Ringerike BUP, Anselm Kiersch, anselm.kiersch@vestreviken.no
Ungdomspost Bjerketun, Vigdis Aino Raad, vigdisaino.raad@vestreviken.no
Ungdomspost Fjellbrott, Inge Abel Gundersen, inge.abel.gundersen@vestreviken.no
Ambulant familieseksjon Buskerud, Bente Skårdal Kleven, bente.skardal.kleven@vestreviken.no
Nevropsykiatrisk seksjon, Anne Lene Friis Søhoet, anne-lene.sohoel@vestreviken.no
Ungdomsseksjon for øyeblikkelig hjelp, Truls Røer-Johansen, truls.roer.johansen@vestreviken.no

OUS/BUPA

Avdelingsleder Heini Ringel, @ous-hf.no
BUP Oslo Nord, seksjonsleder Mette Hvalstad, mehva@ous-hf.no
Enhet Bjerke, Ella Poppe
Enhet Nodre Aker, Madi Birkelund
Enhet Sagene, Sissel Øvrebø
Enhet abulant, Atle Moe
BUP Oslo SYD, kst LeneChristin Holum, uxhlen@ous-hf.no
Enhet Nordstrand, Trygve Sæthersker
Enhet Søndre Nordstrand, Jørn H. Brugård
Enhet Østensjø, Anne Cath. Wikstøl
Spesialenheten, Lene Christin Holum, uxhlen@ous-hf.no
Barn og ungdom, spesialseksjonen, psykisk helse,
Familie og nettverk, Anne Høst
Nevropsykiatrisk enhet, Anne Falsen
Barneseksjonen, Psykisk helse, Margrete Brekke, uxbrmt@ous-hf.no
Barn, enhet A, Morten Ørbæk
Barn, enhet B, Inger Leganger Bjerk
Ungdomsseksjonen, Psykisk helse, Eli Engelsen Fjæra
Akutt døgnbehandling (UPA), Jonny Andre Delerud
Intermediørpost, Hilde Widing

Ahus/ABUP

Avdelingssjef Morten Grøvli, morten.grovli@ahus.no
BUP Follo, Rannveig Woll Lothe, rlot@ahus.no
BUP Furuset, Marianne Kveldstad, marianne.kveldstad@ahus.no
BUP Grorud, Ole Drønen, ole.dronen@ahus.no
BUP Nedre Romerike, Silja Bjôrgulfsdottir, silja.bjorgulfsdottir@ahus.no
BUP Øvre Romerike, Heidi Ebbestad, heidi.ebbestad@ahus.no
Ungdomspsykiatrisk klinikk, Inger Lise Olsen, inger.lise.olsen@ahus.no
Bråten behandlingssenter, seksjonssjef Knut Børge Marschhauser, knma@ahus.no
Bråten behandlingssenter, enhetsleder Jon Magnus Berg, jonb@ahus.no
Bråten behandlingssenter, enhetsleder Cathrine Brodahl, cbro@ahus.no
Østbytunet, Rune Frøyland, ostbytunet@gmail.no
Poliklinikk Kongsvinger, Mona Rudshaug, mona.rudshaug@sykehuset-innlandet.no

Sykehuset Østfold

Avdelingssjef Ragnhild Tranøy, Ragnhild.tranoy@so-hf.no
BUPP Askim, Inger Østeby, inger.osteby@so-hf.no
BUPP Fredrikstad, Anita Løkke Nomestad, anita.lokke.nomerstad@so-hf.no
BUPP Halden, Roger Sandeklev, roger.sandeklev@so-hf.no
BUPP Moss, Britt Robertsen, britt.robertsen@so-hf.no
BUPP Sarpsborg, Torbjørn Haglo, thorbjorn.haglo@so-hf.no
Seksjon poliklinisk utredning og behandling, Åsebråten, Wenche, Ellefsen, wenche.ellefsen@so-hf.no
Seksjon dag/døgn Åsebråten, Roy Andersen, roy.andersen@so-hf.no
Ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Eivind Berg, eivind.berg@so-hf.no
Ungdomspsykiatrisk seksjon Kalnes, Ragnhild Tranøy, ragnhild.tranoy@so-hf.no
Larkollen Behandlingshjem, Kristina Bilizc, kristina.bilicz@larkollen.no

Innlandet sykehus

BUP Hedemark, avdelingssjef Ingvild Svenkerud Aasen, ingvild.svenkerud.aasen@sykehuset-innlandet.no
Poliklinikk Elverum, enhetsleder Randi Stenersen Kristiansen, Randi.stenersen.kristiansen@sykehuset-innlandet.no 
Poliklinikk Hamar, Ole Christer Finset Lund, ole.christer.finset.lund@sykehuset-innlandet.no 
Poliklinikk Tynset, Bjørn M Tønder, bjornm.tonder@sykehuse-innlandet.no
BUP Døgnavdeling, avdelingssjef Hallgeir Lange, hallgeir.lange@sykehuset-innlandet.no
Enhet for akutt utredning og behandling, Karl Jensen, karl.jensen@sykehuset-innlandet.no
Enhet for barn og familie, Ingrid Hoff, ingrid.hoff@sykehuset-innlandet.no
Kringsjåtunet behandlingsenhet, Per Strandhaug, per.strandhaug@sykehuset-innlandet.no
BUP Oppland, avdelingssjef Bjørg Antonsen, bjorg.antonsen@sykehuset-innlandet.no
Poliklinikk Gjøvik, enhetsleder Ane Bekkestad Fjose, ane.bekkestad.fjose@sykehuset-innlandet.no
Poliklinikk Lillehammer, Karin Boson, karin.boson@sykehuset-innlandet.no

Nic Waals Institutt

Leder Anne-Stine Meltzer, Anne-Stine.Meltzer@lds.no
Leder kontorseksjonen, Nina Heldor, nina.heldor@lds.no
Leder ungdomsseksjonen, Benedicte Skirbekk, benedicte.skirbekk@lds.no
Leder Seksjon sped og småbarn Anne Siri Øyen
Avdelingsoverlege Hans Ole Korsgaard, hako@lds.no
FoU-sjef Cilje Sunde Rolfsjord, cisko@lds.no 
Leder for seksjon for ambulant behandling, Cecilie Fronth-Nyhus, cefn@lds.no
Leder for barneseksjonen, Karin Bugge Vatne, kabv@lds.no

Larkollen behandlingshjem, Kirkens bymisjon Oslo

Virksomhetsleder Kristina Bilicz, kristina.bilicz@bymisjon.no
Ass. virksomhetsleder Mette Breivik, mette.breivik@bymisjon.no

R-BUP

Direktør Arild Bjørndal, arild.bjorndal@r-bup.no

Helse Vest

Stavanger universitetssykehus/PHBURA (klinikk psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige)

Avdeling Poliklinikker barn/ungdom og Sengeposter barn/ungdom

Klinikksjef Lars Conrad Moe, lars.conrad.moe@sus.no
Avdelingssjef, poliklinikker (PBU), Lilja Bjørk Thorsteinsdottir, lilja.bjork.thorsteinsdottir@sus.no
BUP Bryne, poliklinikkleder Jarle Klippen, jarle.klippen@sus.no
BUP Egersund, poliklinikkleder Jonny Hovland, jonny.hovland@sus.no
BUP Hinna, poliklinikkleder Liv Sand, liv.sand@sus.no
BUP Madla, poliklinikkleder Anette Kahlbom, annette.kahlbom@sus.no
BUP Sandnes, poliklinikkleder Berit Øydne Reiersen, berit.oydne.reiersen@sus.no
BUP Sentrum, poliklinikkleder Jon Aksnes, jon.aksnes@sus.no
BUP Sola, poliklinikkleder Berit Hope Høivik, berit.hope.hoivik@sus.no
Spesialpoliklinikken, leder Rita Hammerø, rita.hammero@sus.no
Akutt ambulant ungdomsteam, leder Vigdis Fredheim, vigdis.fredheim@sus.no
Avdelingssjef Sengepost barn/ungdom, Asbjørn Lindland, asbjorn.lindland@sus.no

Helse Fonna

BUP Haugesund, seksjonsleder Georg Reinhardt, Georg.reinhardt@helse-fonna.no
BUP Stord, seksjonsleder Håvard Wester Breistein, Havard.wester.breistein@helse-fonna.no

Haukeland universitetsykehus/PBU

Klinikkdirektør Liv Kleve, liv.kleve@helse-bergen.no
BUP Øyana, Ingeborg Moldstad, ingeborg.moldstad@helse-bergen.no
BUP Sentrum, Silje Benedicte Vigsnæs, silje.benedicte.vigsnes@helse-bergen.no
BUP Fana, Fusa og Austevol, Jan Steinar Urdshals, jan.steinar.urdshals@helse-bergen.no
BUP Ytrebygda, Os og Samnanger, Linda Helen Knudsen, linda.helen.knudsen@helse-bergen.no
BUP Åsane, Ingvild Morton Brunborg, ingvild.morton.brunborg@helse-bergen.no
BUP Nordhordland, Monica Sture, monica.sture@helse-bergen.no
BUP Voss, Marianne Stordal Røynesdal, marianne.stordal.roynesdal@helse-bergen.no
Spesialpoliklinikken, Veslemøy Sandvik, veslemoy.sandvik@helse-bergen.no
Konsult tjenesten, Grethe Smelvær, grethe.smelver@helse-bergen.no
Ambulant team, Renu Aneja, renu.aneja@helse-bergen.no
Døgnpost ungdom/akutt, Jarle Helgesen, jarle.helgesen@helse-bergen.no
Døgnpost ungdom, Astrid Bjorøy, astrid.bjoroy@helse-bergen.no
Døgnpost barn, Sture Larsen, sture.larsen@helse-bergen.no

Helse Førde/PBU

Avdelingssjef Toril Taklo, toril.taklo@helse-forde.no
Nordfjord BUP, Mary-Ann Refseth, mary.ann.refseth@helse-forde.no
Sogndal BUP, Tore Hågård, tore.hagard@helse-forde.no
Førde BUP, Hildegunn Knapstad Fauske, hildegunn.knapstad.fauske@helse-forde.no
Ungdomspost UPH, Frank Kalstad, frank.roger.kalstad@helse-forde.no

BUP Betanien

BUP-leder Anne Kløve, anne.klove@betaniensykehus.no

RKBU

Senterleder Anne Marita Milde, anne.milde@uni.no

RHF/kontakt

Carina Paulsen Meland

Helse Midt-Norge

Helse Møre og Romsdal/BUPA

Avdelingssjef Manuela Strauss, manuela.strauss@helse-mr.no
BUP Volda, Kari Standal, kari.standal@helse-mr.no
BUP Ålesund, Inger Ann Berge, inger.ann.berge@helse-mr.no
BUP Molde, Marianne Weltzien, marianne.weltzien@helse-mr.no
BUP Kristiansund, Ingunn Pernille Mundal, ingunn.pernille.mundal@helse-mr.no
Ungdomspsykiatrisk (UPS), Merethe Lise Løvik, merethe.lise.lovik@helse-mr.no
Familieseksjonen BUP, Kari Eidhammer, kari.eidhammer@helse-mr.no

St. Olav/BUPA

Avdelingssjef Anne Bjørg Nyseter, anne.bjorg.nyseter@stolav.no
BUP Trondheim Klostergata, seksjonsleder Erik Wammer, erik.wammer@stolav.no
BUP Trondheim Saupstad, seksjonsleder Linda Gylseth, linda.gylseth@stolav.no
BUP Nidarø, seksjonsleder Tor Glasø, tor.glaso@stolav.no
BUP Orkdal, seksjonsleder Ingrid Skjetne, ingrid.skjetne@stolav.no
BUP Røros, seksjonsleder Sissel Eid, sissel.eid@stolav.no
BUP Lian, seksjonssjef Gjertrud Kvalstad, Gjertrud.kvalstad@stolav.no
BUP Poliklinikk Lian, seksjonsleder Carl Georg Schult-Jessen, Carl.georg.schult-jessen@stolav.no
Akuttenheten, seksjonsleder Sonja Grønås, sonja.gronas@stolav.no
Utrednings- og behandlingsenheten, Jon Andre Aasen, jon.andre.aasen@stolav.no

Helse Nord-Trøndelag/BUPA

Avdelingsleder Åsmund Bang, BUP Levanger og Namsos, asmunds.bang@helse-nordtrondelag.no
Seksjonsleder Poliklinikk Levanger, Bine Kristoffersen, binek.kristoffersen@helse-nordtrondelag.no
Seksjonsleder Familie enheten Levanger, Øystein Winsnes, oystein.winsnes@helse-nordtrondelag.no
Seksjonsleder Ungdomspost Levanger, Reid Henstein, reid.johan.henstein@helse-nordtrondelag.no
Seksjonsleder BUP Namsos, Anita Iversen, anita.iversen@helse-nordtrondelag.no

RKBU/NTNU

Odd Sverre Westby, odd.s.westbye@ntnu.no

Helse Nord

Helgelandssykehuset

BUP Mosjøen, Poliklinikk, avdelingsleder Janne Lynghaug,  janne.kvalfors@helgelandssykehuset.no
Døgnavdeling barn og unge, Monica Aune, Monica.aune@helgelandssykehuset.no
Familieavdelingen, Monica Aune, Monica.aune@helgelandssykehuset.no
Nevropsykologisk tjeneste, Arnfrid Pinto, Arnfrid.pinto@helgelandssykehuset.no
BUP Mo i Rana, Sølvi Åsheim, Solvi.asheim@helgelandssykehuset.no
BUP Sandnessjøen, Gunnar Holmvik, Gunnar.holmvik@helgelandssykehuset.no
BUP Brønnøysund, Johanne Kristin Johansen, johanne.kristin.pettersen@helgelandssykehuset.no

Nordlandssykehuset/BUPA

Avdelingsleder Maria Margareta Rolandsen, maria.margareta.rolandsen@nordlandssykehuset.no
Ass. Avd.leder Daniel Mørch, daniel.morch@nordlandssykehuset.no
Seksjonsleder BUP Poliklinikkene,
Enhet for barn, Bodø, Sari Venalainen, sari.aulikki.venalainen@nordlandssykehuset.no
Enhet for ungdom, Bodø,  Toril Lassemo, toril.lassemo@nordlandssykehuset.no
BUP Fauske, Inger Marie Kvarum, inger.marie.kvarum@nordlandssykehuset.no
BUP Ørnes, Hege Heitnes, hege.heitnes@nordlandssykehuset.no
BUP Lofoten, Sveinung  Skårseth, sveinung.skarseth@nordlandssykehuset.no
BUP Vesterålen, Hege Huse, hege.huse@nordlandssykehuset.no
Seksjonsleder Ambulant enhet og Fagenhetene Roger Halvorsen, roger.halvorsen@nordlandssykehsuet.no
Ambulant enhet, Toril Lassemo, toril.lassemo@nordlandssykehuset.no
Fagenhet for autisme, Sven Olav Vea, sven.olav.vea@nordlandssykehuset.no
Fagenhet for familiebehandling, Snefrid Woje, snefrid.woje@nordlandssykehuset.no
Fagenhet for spiseforstyrrelser, kst leder Camilla Kaspersen, camilla.kaspersen@nordlandssykehuset.no
Fagenhet for nevropsykologi, Kristin Moldjord, kristin.moldjord@nordlandssykehuset.no
Seksjonsleder døgnenheter
Korttidsenhet for ungdom, Bente Finstad, bente.kristine.finstad@nordlandssykehuset.no
Akuttenhet for ungdom, Trond Andreassen trond.andreassen@nordlandssykehuset.no

UNN

Avdelingsleder: Børge Mathiassen, borge.mathiassen@unn.no
Avdelingsoverlege: Stein Inge Fandrem, stein.inge.fandrem@unn.no
BUPA Tromsø, kst. avdelingsleder Vibeke Stalsberg, vibeke.stalsberg@unn.no
BUP Tromsø, Lene Danielsen, lene.danielsen@unn.no
Regional senter for spiseforstyrrelser, RSS, seksjonsleder Vibeke Stalsberg, vibeke.stalsberg@unn.no
Ungdomspsykiatrisk seksjon, UPS, seksjonsleder Astrid Eriksen Lorem, astrid.eriksen.lorem@unn.no
BUP Narvik, Ofoten, Malin Normark, malin.normark@unn.no
BUP Harstad, Sør Troms, Lisa Kristin Nielsen, lisa.kristin.nielsen@unn.no
BUP Silsand, Midt Troms. Kjetil Heggelund, kjetil.heggelund@unn.no
BUP Sjøvegan, Midt Troms, Kjetil Heggelund, kjetil.heggelund@unn.no
BUP Storslett, Nord Troms, Ingunn Vatne, ingunn.vatne@unn.no

Finnmarkssykehuset

BUP Alta, Vest Finnmark, Hanne Vang hanne.vang@finnmarkssykehuset.no
BUP Kirkenes, Øst Finnmark, Siv Anita Carlsen, siv.anita.carlsen@finnmarkssykehuset.no
BUP Hammerfest, Vest Finnmark, Øyvind Krystad oyvind.krystad@finnmarkssykehuset.no
BUP Karasjok, SANKS, Midt Finnmark, Frøydis Nilsen, froydis.nilsen@finnmarkssykehuset.no

RKBU

Instituttleder Per Håkan Brøndbo, per.h.brondbo@uit.no