Barn og unge kongressen

NBUP og RBUP/RKBU har videreutviklet den tidligere nasjonale fagkonferansen for barn og unges psykiske helse til en barnefaglig uke, en kongress om barn og unge. I denne barnefaglige uken er flere arrangementer knyttet opp mot hverandre, for å lage en stor møteplass hvor fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og norske forskningsmiljøer som arbeider med barn og unges psykiske helse, velferd og barnevern kan samles. I løpet av uken vil forskning og fagutvikling formidles, og mangfoldet av faglig aktivitet innen psykisk helsevern for barn og unge vil bli presentert. Kongressen vil bygge bro mellom klinikk, kommune og forskningsarenaene og på denne måten være et kraftsentrum for utvikling av barnefagfeltet innenfor psykisk helse i Norge. Under årets kongress samler vi RBUP/RKBU sitt nasjonale interne fagseminar, «De utrolige årene» (DUÅ) sin nasjonale fagdag, Landskonferansen for barn og unges psykiske helse, og den nye dagskonferansen «Barn på flukt». Det siste året er det kommet et stort antall flyktninger til Norge, blant disse en stor barnepopulasjon. «Barn på flukt» arrangeres av NBUP i samarbeid med Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Kommunenes Sentralforbund. NBUP og RBUP/RKBU ønsker alle som arbeider med barn og unges psykiske helse velkommen til Bergen, og til Barn og Unge Kongressen 2016.

30. – 31. mai: RBUP/RKBU sitt nasjonale interne fagseminar 31. mai: DUÅ - nasjonal fagdag 1. – 2. juni: Landskonferansen for barn og unges psykiske helse 3. juni: Barn på flukt

Konferranser
 • Barn- og unge kongressen 2020 25 juni , 2020

  Årets konferanse gjennomføres heldigitalt 1.- 3. desember.Finn oppdatert program og påmeldingsportal på https://www.barnogungekongressen.no/ ...

  Les mer
 • Barn på flukt 5 mai , 2016

  Omsorg og velferd, psykisk helse og behandling. Hvem gjør hva og når? Det siste året er det kommet et stort antall flyktninger til Norge. Blant disse er også en stor barnepopulasjon. ...

  Les mer
 • Regionsentersamling RKBU/RBUP 29 mars , 2016

  Felles Regionsentersamling i Bergen 2016 Regionsentersamling RKBU/RBUP De Utrolige Årene (DUÅ) RKBU/RBUP inviterer alle ansatte ved kunnskapssentrene for barn og unge til felles regionsentersamling. Hovedtemaet i år blir de regionale kunnskapssentrene sin rolle som «en ...

  Les mer
 • Regionsentersamling RKBU/RBUP 29 mars , 2016

  Felles Regionsentersamling i Bergen 2016 Regionsentersamling RKBU/RBUP De Utrolige Årene (DUÅ) RKBU/RBUP inviterer alle ansatte ved kunnskapssentrene for barn og unge til felles regionsentersamling. Hovedtemaet i år blir de regionale kunnskapssentrene sin rolle som «en ...

  Les mer