Sandnes 23 – 25 oktober 2018

Sandnes 23 – 25 oktober 2018

Å stå i stormen

Velkommen til lederkonferanse i Sandnes!

På høstens samling har vi prioritert å gi ledelsesarbeidet i de vanskelige sakene stor plass. Vi har invitert Terje Mesel. Han er utdannet teolog og gjorde sin PhD, med tittelen “Når noe går galt. Om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten”. Som ledere skal vi håndtere dette på alle nivå i organisasjonen, både i forhold til ansatte, media og pårørende. Vi ses i Sandnes 23. til 25. oktober 2018, til lederkonferanse på Quality Hotel Residence

Påmelding

PROGRAM

Tirsdag 23. oktober: 

Kl. 12.00 Lunsj og registrering

Kl. 13.00  Generalforsamling

Kl. 14.30 Kaffe

Kl. 15.00 Nytt fra Helsedepartement v/Thor Rogan og Helsedirektorat v/Gitte Huus

«Opptrappingsplanen for barn og unge» v/Ellinor Major,
Folkehelseinstituttet.

Kl. 16.00 Hilsner fra RHF, KS og RBUP/RKBU

Kl. 17.00 «Leders kvarter» v/Anne-Stine Meltzer, styreleder

Kl. 19.30 Middag

Onsdag 24. oktober: 

Kl. 08.30 «Erkjennelse og ansvar» v/enhetsleder Gunnar Oland Åsen, Akutt ambulant enhet
«En ukjent vei» v/Judith Reinvik, LEVE

Kl. 09.45 Kaffe

Kl. 10.00 «Ansvar eller skyld når noe går galt?» v/Terje Mesel

Kl. 11.00 Kaffe 

Kl. 11.15 Terje Mesel forts.

Kl. 12.30 Lunsj

Kl. 13.30 Vi deler våre erfaringer:

«Forebyggende arbeid i etterkant av suicid ved Bup» v/psykolog Øyvind
Holmquist.

«Nytt institusjonstilbud: koordinert hjelp til barn med stort omsorgs-
behov og psykiske vansker»
v/Olaf Jensen.

Kl. 15.00 Kaffe

Kl. 15.15 «Det er ikke deg jeg er sint på» v/Vilde Adolfsen, Landsforeningen for
barnevernsbarn

Kl. 16.00 «Inntak ute i bydel» v/Seksjonsleder Cecilie Fronth Nyhus og seksjonsleder Anne-Siri Øien

Kl. 17.00 Oppsummering, avslutning av dagen, informasjon om kvelden 

Kl. 20.00 Festmiddag 

Torsdag 25. oktober: 

Kl. 09.00 «Orientering om nasjonalt klinisk SSA nettverk/kompetanseutviklingsprosjekt i BUP» v/prosjektleder/psykologspesialist Monica Jensen ressursenheten V27/Betanien Sykehus/BUP. 

(SSA= skadelig seksuell atferd som utøves av barn/ungdom mot andre barn/ungdom)

For mer informasjon om temaet: www.betanien.no/hospitalet/bup/Pages/ressursenhet-V27.aspx

Kl. 10.15 Kort pause

Kl. 10.30 Vignetter fra fagutvikling BUP Stavanger. 

Kl. 12.00  Velkommen til vårens lederkonferanse

Kl. 12.10 Takk for konferansen

Kl. 12.15 Lunsj 

Vi tar forbehold om endringer i programmet. 

Velkommen!

Realaterte innlegg
Gro Poulsen