Sandnes 23 – 25 oktober 2018

Sandnes 23 – 25 oktober 2018

Å stå i stormen

Velkommen til lederkonferanse i Sandnes!

På høstens samling har vi prioritert å gi ledelsesarbeidet i de vanskelige sakene stor plass. Som ledere skal vi håndtere dette på alle nivå i organisasjonen, både i forhold til ansatte, media og pårørende.
Vi har invitert Terje Mesel. Han er professor i etikk ved Universitetet i Agder og forsker ved Sørlandet sykehus, Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup).
Han er forfatter av en rekke bøker og artikler, deriblant «Når noe går galt – fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten» (2014) og «Vilje til frihet» (2017)

Dag 1: Tirsdag 23. oktober

Generalforsamling: «Innkalling til generalforsamling« og «Protokoll»

Kort gjennomgang av noen av årets saker, rapport fra utvalgene, regnskap og budsjett.

«1987 – 2018 – 30 år med eget forum. Kontorforums historie, betydning og muligheter» v/Siri Jensen, rådgiver RBUP Øst og Sør.

«Nytt fra Helsedepartement» v/Thor Rogan

«Nytt fra Helsedirektorat» v/ Torunn Janbu og Jin Øvreeide

«Opptrappingsplanen for barn og unge» v/Ellinor Major, Folkehelseinstituttet

RHF v/Sigrid Aas

KS v/Kari Skullerud Ugland, prosjektleder «God samhandling barn og unge»

RBUP/RKBU Odd Sverre Westbye

«Leders kvarter» v/Anne-Stine Meltzer, styreleder

Dag 2: Onsdag 24. oktober:

«En ukjent vei» v/Judith Reinvik, styremedlem i LEVE

«Erkjennelse og ansvar» v/enhetsleder/psykologspesialist Gunnar Oland Åsen, Akutt ambulant enhet, Sørlandet sykehus HF

«Ansvar eller skyld når noe går galt?» v/Terje Mesel

Vi deler våre erfaringer:


«Forebyggende arbeid i etterkant av suicid ved Bup» v/psykolog Øyvind Holmquist og psykolog Anna Kristine Garås.

«Nytt institusjonstilbud: BUP og barnevern» v/overlege Kristin Alise Jakobsen.

«Tverretatlig samhandling i hastesaker» v/Siri Larsen og Renu Aneja. Kaffe

«Det er ikke deg jeg er sint på» v/Vilde Adolfsen, Landsforeningen for barnevernsbarn.

«Inntak ute i bydel» v/seksjonsleder Cecilie Fronth Nyhus og seksjonsleder Anne-Siri Øien.

Dag 3: Torsdag 25. oktober

«Orientering om nasjonalt klinisk SSA nettverk/ kompetanseutviklingsprosjekt i BUP» v/prosjektleder/ psykologspesialist Monica Jensen ressursenheten V27/Betanien Sykehus/ BUP.
(SSA= skadelig seksuell atferd som utøves av barn/ungdom mot andre barn/ungdom). For mer informasjon om temaet: www.betanien.no/ hospitalet/bup/Pages/ressursenhet-V27.aspx

Vignetter fra fagutvikling BUP Stavanger:

«Organisasjon og strategi» v/Lars Conrad Moe, klinikksjef

«Bruk av LEAN i forbedringsarbeid» v/Lilja Thorsteinsdottir, avd. sjef PBU pol

«Brukermedvirkning på sengepost» v/ Asbjørn Lindland, avd.sjef

Velkommen til vårens lederkonferanse!

Vi ses i Sandnes 23. til 25. oktober 2018, til lederkonferanse på Quality Hotel Residence

Program og påmelding

Deltakeravgift: kr 1 500,-

Hotell pr døgn: kr 1 580,

Dagpakke: kr. 545,-

Faktura sendes ut.

Velkommen!

Realaterte innlegg
Gro Poulsen