Pakkeforløp for barn og unge

Målsetning

Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er:

økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
sammenhengende og koordinerte pasientforløp
unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging
likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet.

Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.

Det er utviklet informasjon til aldersgruppene 6-12 år og 12-18 år, samt en animasjonsfilm. Alt dette ligger på helsenorge.no: Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Les mer om pakkeforløp her:

 

Realaterte innlegg
Gro Poulsen