Oslo 22-24 oktober 2019

Oslo 22-24 oktober 2019

Ledelse i en omskiftelig tid

På høstens samling har vi valgt å gi ledelsesarbeidet i en omskiftelig tid stor plass. Står både verdier, trivsel og arbeidsmiljøet på spill i BUP, og hva kan vi som ledere gjøre i en tid med store endringer?  På konferansen ønsker vi å snakke om verdiene og hvordan vi som ledere kan vise vei. Har vi en felles plattform for å møte utfordringene?

Vi ønsker velkommen til høstens lederkonferanse på Scandic Holmenkollen Park 22. til 24. oktober.

Påmeldingsfrist utvides til 20. september 2019. Ved sen påmelding kan vi ikke garantere plass på konferansehotellet.

Program, deltakerliste og innkalling til generalforsamling: «Ledelse i en omskiftelig tid»

Deltakerbevis: Deltakerbevis høst 2019

Tusen takk til alle som har bidratt på konferansen. I stedet for en gave til den enkelte har vi gitt en felles gave til Kirkens Bymisjon.

Tirsdag 22. oktober 2019:

Generalforsamling: Innkalling til generalforsamling og protokoll

 

 

 

 

 

 

 

«Nytt fra Helsedepartementet» v/spesialrådgiver Thor Rogan

 

 

 

 

Eva Wensaas, Torunn Janbu, Jin Marte Øvreeide og Brit Roland

Helsedirektoratet:

«Nytt fra Helsedirektoratet» v/Torunn Janbu og Jin Marte Øvreeide
«Endringer i ISF og NCMP-koder» v/Eva Wensaas
«Arbeid med nye nasjonale retningslinjer om utredning og behandling av kjønnsinkongruens» v/Brit Roland, Helsedirektoratet

«Nasjonalt kvalitetsregister i BUP» v/nestleder Philip A. Skau i SKDE Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, Helse Nord RHF

 

 

 

 

Hilsner fra samarbeidspartnere:

«Hva med opptrappingsplanen?» v/prosjektleder Kari Skullerud Ugland, KS

«BUP Prosjektet i Helse Sør-Øst: Tiltak for økt rekruttering og kompetanse til psykisk helsevern for barn og unge» v/prosjektdirektør Elisabeth Arntzen

 

«Leders kvarter» v/styreleder Linda Flygel Knudsen

Onsdag 23. oktober 2019:

«Verdibasert ledelse i spesialiserte profesjoner i en omskiftelig tid» v/Professor Emeritus Tor Busch, NTNU Handelshøyskolen

 

 

 

 

 

 

 

«Ledelse i med- og motvind – erfaringer fra ledere i BUP». Paneldebatt v/Lars Conrad Moe, Liv Kleve, Manuela Strauss, Anne Stine Meltzer. Debattleder Siri Sandvik

«Barneombudets satsning på psykisk helse» v/seniorrådgiver Kjersti Karlsen og Morten Hendis

 

 

 

 

 

 

 

«Ungdom i overganger» v/Ingrid Bodø og Hedda Marie Hoff, Ungdomsrådet ved Oslo Universitetssykehus

 

 

 

 

 

 

«Gode møter med kjønnsmangfold hos barn og unge» v/tiltaksleder Nanna Klingenberg i Rosa kompetanse

 

 

«Utredning og behandling av kjønnsinkongruens hos barn og unge; samarbeid med BUP og primærhelsetjenesten» v/overlege Anne Wæhre, Teamet for kujønnsidentitetsutredning av unge (KID-teamet), Oslo universitetssykehus

 

 

 

 

«Lagbygging – det handler om deg og meg» v/daglig leder i Sogndal fotball, Rasmus Mo

Torsdag 24. oktober 2019:

 

«Hvordan lede spesialiserte fagfolk i en tid med store endringer?» v/Administrerende direktør, Lisbeth Sommervoll, Vestre Viken HF

 

 

 

 

 

 

Vignetter fra fagutvikling v/Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved Oslo Universitetssykehus:

«Therasport» v/Barneseksjonen

«Front Ung» v/Ungdomsseksjonen

«Matriseteam» v/Poliklinikkene

«Velkommen til Barn og unge kongressen våren 2020»

«Velkommen til neste lederkonferanse høsten 2020»

 

Realaterte innlegg
Gro Poulsen