Møt styret i Nbup. Styret velges på generalforsamling

Anne-Stine Meltzer

Leder E-post: anne-stine.meltzer@lds.no Telefon: 917 81 789 Jobber ved: Lovisenberg Diakonale Sykehus, Nic Waals Institutt Stilling: Klinikksjef ...

Liv Åse Dybdal

Styremedlem Epost: liv.ase.dybdal@helse-fonna.no Telefon: Jobber ved: Stord DPS/BUP, Helse Fonna Stilling: Seksjonsleder   ...

Gro Anita Kåsa Poulsen

Styremedlem Epost: gro.poulsen@sshf.no Telefon: 482 08 825 Jobber ved: Sørlandet sykehus HF, Avdeling for barn og unges psykiske helse Stilling: Kommunikasjonsrådgiver ...

Kirsti Margrethe Jørgensen

Styremedlem E-post: Kirsti.Margrethe.Jorgensen@nordlandssykehuset.no Telefon: 75 50 18 00/1824 / 915 86 444 Jobber ved: BUPA, Nordlandssykehuset, Bodø Stilling: Sjefpsykolog / avdelingspsykolog   ...

Carl Otto Christiansen

Styremedlem E-post: carl.otto.christiansen@sshf.no Telefon: 996 93 973 Jobber ved: Sørlandet sykehus HF, Avdeling for barn og unges psykiske helse, Ungdomsklinikken Stilling: ass.enhetsleder/spes.i klinisk pedagogikk ...

Tore Haagaard

Styremedlem E-post: tore.hagard@helse-forde.no Telefon: 57 62 75 00 Jobber ved: Helse Førde HF – Psykisk helsevern for barn og unge – Sogndal BUP Stilling: Overlege/seksjonsleiar   ...