Møt styret i Nbup. Styret velges på generalforsamling
N-BUP styrets medlemmer
 • Even Røren 30 mai , 2019

  E-post: EVROER@vestreviken.no Telefon: 951 97 204 Jobber ved: BUPA Seksjons for utredning, Vestre Viken HF Stilling: Prosjektleder     ...

  Les mer
 • Siri Sandvik 30 mai , 2019

  E-post: siri.sandvik@helse-forde.no Telefon: 57 86 43 50/926 43 964 Jobber ved: Helse Førde HF Stilling: overlege ...

  Les mer
 • Jørgen Blom 30 mai , 2019

  E-post: Jorgen.Blom@vestreviken.no Telefon: 67 50 20 68 Jobber ved: BUP Asker, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF Stilling: Seksjonsleder/psykologspesialist ...

  Les mer
 • Ingrid Skjetne 30 mai , 2019

  E-post: Ingrid.Skjetne@stolav.no Telefon: 72 82 94 50 Jobber ved: BUP Poliklinikk Orkdal Stilling: Seksjonsleder ...

  Les mer
 • Linda H. Knudsen 30 mai , 2019

  E-post: linda.helen.knudsen@helse-bergen.no Telefon: 55 97 80 00/ Jobber ved: BUP Ytrebygda, Os og Samnanger, Haukeland universitetssjukehus Stilling: Seksjonsleder, PhD & Psykologspesialist   ...

  Les mer
 • Anne-Stine Meltzer 2 desember , 2014

  Leder E-post: anne-stine.meltzer@lds.no Telefon: 917 81 789 Jobber ved: Lovisenberg Diakonale Sykehus, Nic Waals Institutt Stilling: Klinikksjef ...

  Les mer
 • Gro Anita Kåsa Poulsen 4 oktober , 2013

  Styremedlem Epost: gro.poulsen@sshf.no Telefon: 482 08 825 Jobber ved: Sørlandet sykehus HF, Avdeling for barn og unges psykiske helse Stilling: Kommunikasjonsrådgiver ...

  Les mer
 • Kirsti Margrethe Jørgensen 4 oktober , 2013

  Styremedlem E-post: Kirsti.Margrethe.Jorgensen@nordlandssykehuset.no Telefon: 75 50 18 00/1824 / 915 86 444 Jobber ved: BUPA, Nordlandssykehuset, Bodø Stilling: Sjefpsykolog / avdelingspsykolog   ...

  Les mer