Styret møtes stort sett månedlig. Referatet legges ut når det er godkjent.

2019:

Styremøter: 25.04.19, 07.03.19

Januar