Kontorfaggruppen består av kontoransatte fra de regionale helseforetak og velges på landskonferansen hvert annet år.

Gruppens hovedoppgave er å komme med innspill til styret og kongresskomiteen når det gjelder program til landskonferansen, men kan også i samarbeid med styret, ta opp andre saker som angår kontoransatte. Kontorforum kan også komme med forslag til tema det er viktig å jobbe videre med.

Vi jobber også med kompetanseutvikling og hvordan kontoransatte skal møte de endringene som skjer i organiseringen i helseforetakene. Er det tema kontoransatte ønsker vi skal arbeide videre med fremover, eller det skjer noe vi bør vite om, kontakt koordinator gro.poulsen@sshf.no. (ny koordinator velges på første møte i ny kontorfaggruppe høsten 2016). Gro Anita Kåsa Poulsen er styrets kontaktperson til kontorfaggruppen.

Kontorfaggruppens sammensetning:

Møtereferat:

Referat kontorgruppa 2013 09 12

Referat kontorgruppa 2014 04 18

Referat kontorgruppa 2014 09 26

Årsberetninger:

Årberetning kontorfaggruppa 2009 2010

Landskonferanser:

 

Annet: