Landskonferansen 2018

Landskonferansen 2018

Barn og unge kongressen 2018 arrangeres på Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen i Bergen – 23. april – 27. april 2018. Les mer i brosjyren: Landskonferansen 2018

Barn, vold og omsorgssvikt

Virksom hjelp til barn som offer og som utøver

Hovedformålet med Barn & Unge kongressen er å skape oppmerksomhet rundt arbeidet med barn og unge generelt, psykisk helsevern og barnevern spesielt.
Dette ønsker vi å oppnå ved annethvert år å samle ulike nasjonale konferanser og seminarer knyttet til barn og unge, til en felles kongress i Bergen. Kongressen vil vektlegge forutsetninger gfor barn og unges psykiske helse, trivsel og fungering, samt trekke frem sentrale forebggende og helsefremmende tiltak og arenaer.

Hovedforelsere:

  • Phil Fisher
  • Helmut Remschmidt
  • Charles Borduin

 

Realaterte innlegg
Gro Poulsen