Barn & Unge kongressen 2020

Velkommen til Barn & unge kongressen 2020: UNG 2020: Prikk lik og unik, i Bergen – 28. – 30. april 2020! Program og påmelding finner du her: barnogungekongressen.no ...

Barn & Unge Kongressen 2018

Barn & unge kongressen 2018 arrangeres på Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen i Bergen – 23. april – 27. april 2018. Velkommen til Bergen i april! Program og påmelding finner du her: barnogungekongressen.no     ...

Innlegg fra Barn og unge kongressen 2016

Landskonferansen dag 1: Plenum: Erfaringer med innføring av evidensbaserte metoder i Norge. Utfordringer og utviklingstrender. Terje Ogden, Professor II ved Psykologisk Institutt, UiO. Forskningsdir. Ved senter for studier av problematferd og innovativ praksis, Atferdssenteret – Unirand: 160601 Barn og unge kongressen ...

Barn på flukt innlegg fra konferanse

Barn på flukt: Plenum: Hilsen fra Helse og omsorgsdepartementet / Barne, -likestillings og inkluderingsdepartementet Røde Kors. Situasjonen i verden. Fluktveien. Konvensjoner og forpliktelser Asylsituasjonen i Norge ...

Barn & Unge kongressen 2016: Kunnskapsbasert praksis

Landskonferansen 2016 arrangeres i Bergen på Radisson Blu Royal Hotel Bergen og har fått tittelen: Kunnskapsbasert praksis. Status og utviklingstrender. Ny forskning. Elektronisk påmelding her: Påmelding til Barn & unge kongressen 2016 Programmet finner du her: ...