Barn og unge i psykisk helsevern 4 nov 2015

Kjære ledere for BUP, DPS og avdelinger for innleggelse,forskere, kommunepsykologer, lærere, studenter og andre som arbeider med psykisk helsevern for barn og unge, velkommen til GIGA inspirasjonsdag: Barn og unge i psykisk helsevern 4. nov. kl 10-15.30, på Sentrum Scene i Oslo PsykiskhelseProffene inviterer ...

Rundskriv: Barnevern og BUP

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet står sammen om å styrke samarbeidet mellom barnevernet og psykisk helse for at barn og unge skal få de tjenestene de har behov for. -Vi vet at mange barn som får hjelp fra barnevernet har ...

Konferanse om barn som pårørende

Helsedirektoratet i samarbeid med Akershus universitetssykehus og Barns Beste  inviterer til Nasjonal konferanse den 30. november 2015 om barn som pårørende. Konferansen arrangeres på Hotell Bristol i Oslo. Konferansen er gratis. ...

Generalforsamling 2015

Vedlagt er innkalling til Generalforsamling 2015, inkludert revisors beretning. Generalforsamlingen avholdes på lederkonferansen i Sandefjord, tirsdag 20. oktober 2015, kl. 13.00 – 14.30. Innkalling til generalforsamling 2015 ...

Barnevernrapport

Her er rapporten som presenterer resultater fra forskningsprosjektet «Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner»: Barnevernrapport_RKBU ...

Innkalling til Generalforsamling 2014

Det innkalles til generalforsamling på lederkonferansen i Kristiansand 22. oktober 2014. Her finner du innkallingen: Generalforsamling innkalling 2014 NBUP og revisors beretning: Revisjonsberetning NBUP 2013 ...