Høring – Pakkeforløp psykisk helse og rus

Helsedirektoratet fikk i 2016 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dette er et utviklingsarbeid basert på samarbeid med brukere og fagmiljø i alle deler av helse­- og ...

Invitasjon til posterpresentasjon på Barn & Unge Kongressen 2018

Barn & Unge-kongressen vert arrangert i Bergen 23. – 27. april 2018. Som tidlegare vert «posterwalk» og posterkonkurranse ein del av kongressen, og på årets kongress vert dette todelt. Tysdag 24. april vert det posterpresentasjon av forskningsprosjekt i regi av RBUP/RKBU ...

Rettighetstelefonen

Rettighetstelefonen er et tilbud som er åpent tre kvelder i uken, tir-tor, fra 18.00 – 21.00.  Tilbudet driftes av frivillige jurister og jusstudenter som besvarer innkommende telefoner på kveldstid. ...

Innkalling til generalforsamling

Generalforsamlingen blir på lederkonferansen i Fredrikstad, tirsdag 24. oktober, kl. 13.00. Innkalling til NBUP Generalforsamling 2017 Revisjonsberetning2016   ...

NBO konferanse 2016

NBO Har den glede å invitere til en konferanse for alle som arbeider med barn, unge og familier. Konferansen finner sted i Litauen og er en konferanse som vil gi de som kommer en unik ...

Stine Sofie Senteret

I august åpner landets første Mestringssenter for voldsutsatte barn og ungdom. Der kan barna komme sammen med trygge voksne og søsken. Vi trenger dere som leser dette, til å hjelpe voldsutsatte familier i å komme i kontakt med oss. Alt ...

Posterkonkurranse under årets Barn & Unge kongress

På vegne av Norsk forening for barn og unges psykiske helse, NBUP, har vi den store gleden av å kunne invitere til en nasjonal posterkonkurranse under årets Barn- og Unge Kongress, “Kunnskapsbasert Praksis. Status og ...

Barn og unge i psykisk helsevern 4 nov 2015

Kjære ledere for BUP, DPS og avdelinger for innleggelse,forskere, kommunepsykologer, lærere, studenter og andre som arbeider med psykisk helsevern for barn og unge, velkommen til GIGA inspirasjonsdag: Barn og unge i psykisk helsevern 4. nov. kl 10-15.30, på Sentrum Scene i Oslo PsykiskhelseProffene inviterer ...

Rundskriv: Barnevern og BUP

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet står sammen om å styrke samarbeidet mellom barnevernet og psykisk helse for at barn og unge skal få de tjenestene de har behov for. -Vi vet at mange barn som får hjelp fra barnevernet har ...