Invitasjon til posterpresentasjon på Barn & Unge Kongressen 2018

Invitasjon til posterpresentasjon på Barn & Unge Kongressen 2018

Barn & Ungekongressen vert arrangert i Bergen 23. – 27. april 2018. Som tidlegare vert «posterwalk» og posterkonkurranse ein del av kongressen, og for neste års kongress vert dette todelt.

Tysdag 24. april vert det posterpresentasjon av forskningsprosjekt i regi av RBUP/RKBU og andre nasjonale forskningsmiljø.

Torsdag 26.april vert det presentasjon av posters om forskning og fagutvikling som skjer i BUP-klinikkane. Her ønskjer vi å kunne presentere klinikknær forskning og fagutvikling frå BUP-feltet over heile landet.

Presentasjonar som vert sendt inn vert vurdert av ein eigen komite for posterkonkurransane etter eigne kriteriar som er sett opp under. Desse kriteria er primært tenkt brukt når forskningsprosjekt vert vurdert, og presentasjonar av fagutviklingsprosjekt vert ikkje bedømde etter så strenge kriteriar. Alle må likevel nytte oppgitt format, presentasjonane må ha relevans for BUP-feltet og utvikling av klinisk praksis, og dei må ikkje ha vore presentert tidlegare.

Bidrag må vere sendt inn til komiteen v/Tore Hågård seinast innan 1. mars 2018.

Vi håpar på mange gode bidrag som viser kva som skjer av forskning og fagutvikling i klinikkane, til inspirasjon for resten av BUP-feltet.

Retningslinjer for posterne:

 1. Posterne skal være i standard format 80×120 cm eller 90×120 cm.
 2. De skal være skrevet på norsk, med kort engelsk sammendrag.
 3. De skal presentere pågående forskning rettet mot feltet psykisk helsevern for barn og unge eller feltet psykisk helse for barn og unge i Norge.
 4. Posterne skal ikke ha vært brukt tidligere ved nasjonale tilstelninger, men kan i løpet av de siste 12 mnd vært presentert ved en internasjonal tilstelning.
 5. Posterne skal oversendes bedømmelseskomiteen ved leder i elektronisk/pdf-format senest 2 uker før landskonferansen.

Bedømming:

 1. Bedømmelseskomiteen vil legge vekt på følgende kriterier:
  * Vitenskapelig innhold og kvalitet.
  * Innholdets faglige relevans for fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge eller fagfeltet psykisk helse for barn og unge.
  * Presentasjonens formidlingskvalitet.
  * Alle 3 kriterier vil bli vektet like mye, dvs. 1/3 part hver.

Bedømmelseskomite:

 1. Komiteen oppnevnes av styret i N-BUP og består av 3 personer. En representant fra styret i N-BUP, en vitenskapelig representant og en kommunikasjonsrepresentant. Ny komite oppnevnes for hver landskonferanse. Komiteen ledes av N-BUP sin styrerepresentant. Den vitenskapelige representanten og kommunikasjonsrepresentanten oppnevnes i samarbeid med RKBU/RBUP.

Premie:

Det opprettes en førstepris på kr. 20.000 og en andrepris på kr. 10.000. Prisene annonseres på konferansen andre dag.

Realaterte innlegg
Gro Poulsen