Carl Otto Christiansen

Carl Otto Christiansen

Styremedlem

E-post: carl.otto.christiansen@sshf.no
Telefon: 996 93 973
Jobber ved: Sørlandet sykehus HF, Avdeling for barn og unges psykiske helse, Ungdomsklinikken
Stilling: ass.enhetsleder/spes.i klinisk pedagogikk

Realaterte innlegg
admin