Endringer sendes til N-BUP

Adresseliste i Excel: BUP ledere

Helse Sør-Øst

Sørlandet sykehus HF /ABUP

Avdeling for barn og unges psykiske helse, postboks 416, 4604 Kristiansand, telefon 38 17 74 00.

Avdelingssjef Karl Erik Karlsen, karl.erik.karlsen@sshf.no
Poliklinikken Arendal, enhetsleder  Sonja Kolstad Lie, sonja.lie@sshf.no
Familieklinikken Arendal, enhetsleder Siri Vaaje, siri.vaaje@sshf.no
Ungdomsklinikken Arendal, enhetsleder Liv Mari Høgseth, liv.mari.hogseth@sshf.no
Poliklinikken Kristiansand, enhetsleder Lise Gregersen, lise.gregersen@sshf.no
Familieenheten Kristiansand, enhetsleder Martha Moen, martha.moen@sshf.no
Akutt Ambulant Enhet Kristiansand, enhetsleder Gunnar Oland Åsen, gunnar.oland.asen@sshf.no
ABUP Lister (Farsund/Flekkefjord), enhetsleder Anne Marie Sand Bakken, anne.marie.bakken@sshf.no
Merkantil enhet, enhetsleder Bjørg Lindevik, bjorg.lindevik@sshf.no
Forskning- og utvikling, enhetsleder Åshild Tellefsen Haaland, aashild.haaland@sshf.no

Sykehuset i Vestfold/BUPA

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Postboks 2168, 3103 Tønsberg, telefon: 33 34 67 00.

Avdelingssjef Inger Meland Buene, inger.meland.buene@siv.no
BUPA Poliklinikk – Nordre Vestfold, Bård Bugge, baabug@siv.no
BUPA Poliklinikk – Søndre Vestfold, Solfrid Espegren, solfrid.espegren@siv.no
BUPA Poliklinikk, intensiv, Liv Ristvedt, liv.ristvedt@siv.no
BUPA Poliklinikk spesial, Berit Lande, berit.lande@siv.no
BUPA døgn ungdom, Henny Brenna, henny.brenna@siv.no

Sykehuset Telemark HF/ABUP

Seksjonsleder Anlaug Johre, anlaug.johre.kaasin@sthf.no
BUP Notodden, Tove Bråthen, brat@sthf.no
BUP Porsgrunn, Anne Kjendalen, anne.kjendalen@sthf.no
BUP Skien, Lars Endresen, lars.endresen@sthf.no
BUP Vestmar, Petter Langlo, petter.langlo@sthf.no
Seksjon for familiebehandling, Anne Hellvig Heggtveit, anne.hellvig.heggtveit@sthf.no
Seksjon for autimsespekterforstyrrelser, Anne-Grete Fuglaas, anne-grete.fuglaas@sthf.no

Vestre Viken/BUPA

Avdelingssjef Lars Hammer, bup.avd@vestreviken.no
Drammen BUP, Torun M. Valø Balchen, torun.valø.balchen@vestreviken.no
Asker BUP, Jørgen Blom, jorgen.blom@vestreviken.no
Kongsberg BUP, Marit Steigre, marit.steigre@vestreviken.no
Bærum BUP, Kristin Sørbrøden Breda, krbred@vestreviken.no
Ringerike BUP, Anselm Kiersch, anselm.kiersch@vestreviken.no
Ungdomspost Bjerketun, Vigdis Aino Raad, vigdisaino.raad@vestreviken.no
Ungdomspost Fjellbrott, Inge Abel Gundersen, inge.abel.gundersen@vestreviken.no
Ambulant familieseksjon Buskerud, Bente Skårdal Kleven, bente.skardal.kleven@vestreviken.no
Nevropsykiatrisk seksjon, Anne Lene Friis Søhoet, anne-lene.sohoel@vestreviken.no
Ungdomsseksjon for øyeblikkelig hjelp, Truls Røer-Johansen, truls.roer.johansen@vestreviken.no

OUS/BUPA

Avdelingsleder Trude Fixdal, uxfixt@ous-hf.no
BUP Oslo Nord, seksjonsleder Mette Hvalstad, mehva@ous-hf.no
Enhet Bjerke, Ella Poppe
Enhet Nodre Aker, Madi Birkelund
Enhet Sagene, Sissel Øvrebø
Enhet abulant, Atle Moe
BUP Oslo SYD, kst LeneChristin Holum
Enhet Nordstrand, Trygve Sæthersker
Enhet Søndre Nordstrand, Jørn H. Brugård
Enhet Østensjø, Anne Cath. Wikstøl
Spesialenheten, Lene Christin Holum, uxhlen@ous-hf.no
Barn og ungdom, spesialseksjonen, psykisk helse,
Familie og nettverk, Anne Høst
Nevropsykiatrisk enhet, Anne Falsen
Barneseksjonen, Psykisk helse, Margrete Brekke, uxbrmt@ous-hf.no
Barn, enhet A, Morten Ørbæk
Barn, enhet B, Inger Leganger Bjerk
Ungdomsseksjonen, Psykisk helse, Eli Engelsen Fjæra
Akutt døgnbehandling (UPA), Jonny Andre Delerud
Intermediørpost, Hilde Widing

Ahus/ABUP

Avdelingssjef Morten Grøvli, morten.grovli@ahus.no
BUP Follo, Rannveig Woll Lothe, rlot@ahus.no
BUP Furuset, Marianne Kveldstad, marianne.kveldstad@ahus.no
BUP Grorud, Ole Drønen, ole.dronen@ahus.no
BUP Nedre Romerike, Silja Bjôrgulfsdottir, silja.bjorgulfsdottir@ahus.no
BUP Øvre Romerike, Heidi Ebbestad, heidi.ebbestad@ahus.no
Ungdomspsykiatrisk klinikk, Inger Lise Olsen, inger.lise.olsen@ahus.no
Bråten behandlingssenter, seksjonssjef Knut Børge Marschhauser, knma@ahus.no
Bråten behandlingssenter, enhetsleder Jon Magnus Berg, jonb@ahus.no
Bråten behandlingssenter, enhetsleder Cathrine Brodahl, cbro@ahus.no
Østbytunet, Rune Frøyland, ostbytunet@gmail.no

Sykehuset Østfold

Avdelingssjef Bjørn Dønheim, bjodon@so-hf.no
BUPP Askim, Inger Østeby, inger.osteby@so-hf.no
BUPP Fredrikstad, Anita Løkke Nomestad, anita.lokke.nomerstad@so-hf.no
BUPP Halden, Roger Sandeklev, roger.sandeklev@so-hf.no
BUPP Moss, Britt Robertsen, britt.robertsen@so-hf.no
BUPP Sarpsborg, Torbjørn Haglo, thorbjorn.haglo@so-hf.no
Seksjon poliklinisk utredning og behandling, Åsebråten, Wenche, Ellefsen, wenche.ellefsen@so-hf.no
Seksjon dag/døgn Åsebråten, Roy Andersen, roy.andersen@so-hf.no
Ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Eivind Berg, eivind.berg@so-hf.no
Ungdomspsykiatrisk seksjon Kalnes, Ragnhild Tranøy, ragnhild.tranoy@so-hf.no
Larkollen Behandlingshjem, Kristina Bilizc, kristina.bilicz@larkollen.no

Innlandet sykehus

BUP Hedemark, avdelingssjef Hanne Øverås, hanne.overas@sykehuset-innlandet.no
Poliklinikk Elverum, enehtsleder Åse Gjersheim, aase.gjersheim@sykehuset-innlandet.no
Poliklinikk Hamar, Ingvild Svenkerud Aasen, ingvild.svenkerud.aasen@sykehuset-innlandet.no
Poliklinikk Kongsvinger, Mona Rudshaug, mona.rudshaug@sykehuset-innlandet.no
Poliklinikk Tynset, Gunnhild Nordtun, gunnhild.nordtun@sykehuset-innlandet.no
BUP Døgnavdeling, avdelingssjef Hallgeir Lange, hallgeir.lange@sykehuset-innlandet.no
Enhet for akutt, Tor Erlend Baadsland, tor.erlend.baadsland@sykehuset-innlandet.no
Enhet for utredning og behandling, Elin Harkestad, elin.harkestad@sykehuset-innlandet.no
Enhet for barn og familie, Ingrid Hoff, ingrid.hoff@sykehuset-innlandet.no
Kringsjåtunet behandlingsenhet, Per Strandhaug, per.strandhaug@sykehuset-innlandet.no
BUP Oppland, avdelingssjef Bjørg Antonsen, bjorg.antonsen@sykehuset-innlandet.no
Poliklinikk Gjøvik, enhetsleder Ane Bekkestad Fjose, ane.bekkestad.fjose@sykehuset-innlandet.no
Poliklinikk Lillehammer, Nina Leistad, nina.hammeren.leistad@sykehuset-innlandet.no

Nic Waals Institutt

Leder Anne-Stine Meltzer, Anne-Stine.Meltzer@lds.no
Leder kontorseksjonen, Nina Heldor, nina.heldor@lds.no
Leder ungdomsseksjonen Kristin Kveseth, kristin.kveseth@lds.no
Leder Seksjon sped og småbarn Marianne Strandskogen, marianne.strandskogen@lds.no
Avdelingsoverlege Hans Ole Korsgaard, hako@lds.no
FoU-sjef Benedicte Skirbekk, benedicte.skirbekk@lds.no
Leder for seksjon for ambulant behandling, Cecilie Fronth-Nyhus, cefn@lds.no
Leder for barneseksjonen, Karin Bugge Vatne, kabv@lds.no

Larkollen behandlingshjem, Kirkens bymisjon Oslo

Virksomhetsleder Kristina Bilicz, kristina.bilicz@bymisjon.no
Ass. virksomhetsleder Mette Breivik, mette.breivik@bymisjon.no

R-BUP

Direktør Arild Bjørndal, arild.bjorndal@r-bup.no

Helse Vest

Stavanger universitetssykehus/PHBURA (klinikk psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige)

Avdeling Poliklinikker barn/ungdom og Sengeposter barn/ungdom

Klinikksjef Lars Conrad Moe, lars.conrad.moe@sus.no
Avdelingssjef, poliklinikker (PBU), Lilja Bjørk Thorsteinsdottir, lilja.bjork.thorsteinsdottir@sus.no
BUP Bryne, poliklinikkleder Jarle Klippen, jarle.klippen@sus.no
BUP Egersund, poliklinikkleder Jonny Hovland, jonny.hovland@sus.no
BUP Hinna, poliklinikkleder Liv Sand, liv.sand@sus.no
BUP Madla, poliklinikkleder Anette Kahlbom, annette.kahlbom@sus.no
BUP Sandnes, poliklinikkleder Berit Øydne Reiersen, berit.oydne.reiersen@sus.no
BUP Sentrum, poliklinikkleder Jon Aksnes, jon.aksnes@sus.no
BUP Sola, poliklinikkleder Berit Hope Høivik, berit.hope.hoivik@sus.no
Spesialpoliklinikken, leder Rita Hammerø, rita.hammero@sus.no
Akutt ambulant ungdomsteam, leder Vigdis Fredheim, vigdis.fredheim@sus.no
Avdelingssjef Sengepost barn/ungdom, Asbjørn Lindland, asbjorn.lindland@sus.no

Helse Fonna

BUP Haugesund, seksjonsleder Arnhild Lura, arnhild.lura@helse-fonna.no
BUP Stord, seksjonsleder Liv Åse Dybdal, liv.ase.dybdal@helse-fonna.no

Haukeland universitetsykehus/PBU

Klinikkdirektør Liv Kleve, liv.kleve@helse-bergen.no
BUP Øyana, Ingeborg Moldstad, ingeborg.moldstad@helse-bergen.no
BUP Sentrum, Silje Benedicte Vigsnæs, silje.benedicte.vigsnes@helse-bergen.no
BUP Fana, Fusa og Austevol, Jan Steinar Urdshals, jan.steinar.urdshals@helse-bergen.no
BUP Ytrebygda, Os og Samnanger, Linda Helen Knudsen, linda.helen.knudsen@helse-bergen.no
BUP Åsane, Ingvild Morton Brunborg, ingvild.morton.brunborg@helse-bergen.no
BUP Nordhordland, Monica Sture, monica.sture@helse-bergen.no
BUP Voss, Marianne Stordal Røynesdal, marianne.stordal.roynesdal@helse-bergen.no
Spesialpoliklinikken, Veslemøy Sandvik, veslemoy.sandvik@helse-bergen.no
Konsult tjenesten, Grethe Smelvær, grethe.smelver@helse-bergen.no
Ambulant team, Renu Aneja, renu.aneja@helse-bergen.no
Døgnpost ungdom/akutt, Jarle Helgesen, jarle.helgesen@helse-bergen.no
Døgnpost ungdom, Astrid Bjorøy, astrid.bjoroy@helse-bergen.no
Døgnpost barn, Sture Larsen, sture.larsen@helse-bergen.no

Helse Førde/PBU

Avdelingssjef Toril Taklo, toril.taklo@helse-forde.no
Nordfjord BUP, Mary-Ann Refseth, mary.ann.refseth@helse-forde.no
Sogndal BUP, Tore Hågård, tore.hagard@helse-forde.no
Førde BUP, Hildegunn Knapstad Fauske, hildegunn.knapstad.fauske@helse-forde.no
Ungdomspost UPH, Frank Kalstad, frank.roger.kalstad@helse-forde.no

BUP Betanien

BUP-leder Mette Garmannslund, mette.garmannslund@betanien.no

RKBU

Senterleder Anne Marita Milde, anne.milde@uni.no

RHF/kontakt

Carina Paulsen Meland

Helse Midt-Norge

Helse Møre og Romsdal/BUPA

Avdelingssjef Manuela Strauss, manuela.strauss@helse-mr.no
BUP Volda, Kari Standal, kari.standal@helse-mr.no
BUP Ålesund, Inger Ann Berge, inger.ann.berge@helse-mr.no
BUP Molde, Marianne Weltzien, marianne.weltzien@helse-mr.no
BUP Kristiansund, Ingunn Pernille Mundal, ingunn.pernille.mundal@helse-mr.no
Ungdomspsykiatrisk (UPS), Merethe Lise Løvik, merethe.lise.lovik@helse-mr.no
Familieseksjonen BUP, Kari Eidhammer, kari.eidhammer@helse-mr.no

St. Olav/BUPA

Avdelingssjef Anne Bjørg Nyseter, anne.bjorg.nyseter@stolav.no
BUP Trondheim Klostergata, seksjonsleder Erik Wammer, erik.wammer@stolav.no
BUP Trondheim Saupstad, seksjonsleder Katie Wikstrøm, katie.iren.wikstrom@stolav.no
BUP Fosen, seksjonsleder Ingjerd Løhr, ingjerd.lohr@stolav.no
BUP Orkdal, seksjonsleder Ingrid Skjetne, ingrid.skjetne@stolav.no
BUP Røros, seksjonsleder Sissel Eid, sissel.eid@stolav.no
BUP Lian, seksjonssjef Kari Gårdvik, kari.gardvik@stolav.no
Akuttenheten, seksjonsleder Sonja Grønås, sonja.gronas@stolav.no
Utrednings- og behandlingsenheten, Jon Andre Aasen, jon.andre.aasen@stolav.no

Helse Nord-Trøndelag/BUPA

Avdelingsleder Åsmund Bang, BUP Levanger og Namsos, asmunds.bang@helse-nordtrondelag.no
Seksjonsleder Poliklinikk Levanger, Bine Kristoffersen, binek.kristoffersen@helse-nordtrondelag.no
Seksjonsleder Familie enheten Levanger, Ingunn Helmersberg, ingunn.helmersberg@helse-nordtrondelag.no
Seksjonsleder Ungdomspost Levanger, Reid Henstein, reid.johan.henstein@helse-nordtrondelag.no
Seksjonsleder BUP Namsos, Siegbritt Tranås, siegbritandree.tranaas@helse-nordtrondelag.no

RKBU/NTNU

Odd Sverre Westby, odd.s.westbye@ntnu.no

Helse Nord

Helgelandssykehuset

BUP Mosjøen,
Poliklinikk, avdelingsleder Janne Lynghaug,  janne.kvalfors@helgelandssykehuset.no
Døgnavdeling barn og unge, Monica Aune, Monica.aune@helgelandssykehuset.no
Familieavdelingen, Monica Aune, Monica.aune@helgelandssykehuset.no
Nevropsykologisk tjeneste, Arnfrid Pinto, Arnfrid.pinto@helgelandssykehuset.no
BUP Mo i Rana, Sølvi Åsheim, Solvi.asheim@helgelandssykehuset.no
BUP Sandnessjøen, Gunnar Holmvik, Gunnar.holmvik@helgelandssykehuset.no
BUP Brønnøysund, Johanne Kristin Johansen,

Nordlandssykehuset/BUPA

Avdelingsleder Maria Margareta Rolandsen, maria.margareta.rolandsen@nordlandssykehuset.no
Ass. avdelingsleder Arne Idar Johansen
Seksjonsleder BUP Poliklinikkene, Heidi Åsheim Stordahl, heidi.asheim.stordahl@nordlandssykehuset.no
Enhet for barn, Bodø, Sari Venalainen, sari.aulikki.venalainen@nordlandssykehuset.no
Enhet for ungdom, Bodø, Tarald Sæstad, tarald.saestad@nordlandssykehuset.no
BUP Fauske, Inger Marie Kvarum, inger.marie.kvarum@nordlandssykehuset.no
BUP Ørnes, Hege Heitnes, hege.heitnes@nordlandssykehuset.no
BUP Lofoten, Marenanne Liljedal, marenanne.liljedal@nordlandssykehuset.no
BUP Vesterålen, Hege Huse, hege.huse@nordlandssykehuset.no
Seksjonsleder Ambulant enhet og Fagenhetene Roger Halvorsen, roger.halvorsen@nordlandssykehsuet.no
Ambulant enhet, Toril Lassemo, toril.lassemo@nordlandssykehuset.no
Fagenhet for autisme, Sven Olav Vea, sven.olav.vea@nordlandssykehuset.no
Fagenhet for familiebehandling, Snefrid Woje, snefrid.woje@nordlandssykehuset.no
Fagenhet for spiseforstyrrelser, Wenche Valle Thomassen, wenche.thomassen@nordlandssykehuset.no
Fagenhet for nevropsykologi, Kristin Moldjord, kristin.moldjord@nordlandssykehuset.no
Seksjonsleder døgnenheter Frode Hansen, frode.hansen@nordlandssykehuset.no
Korttidsenhet for ungdom, Bente Finstad, bente.kristine.finstad@nordlandssykehuset.no
Akuttenhet for ungdom, Daniel Mørch, daniel.morch@nordlandssykehuset.no

UNN

BUPA Tromsø, kst. avdelingsleder Vibeke Stalsberg, vibeke.stalsberg@unn.no
BUP Tromsø, Lene Danielsen, lene.danielsen@unn.no
Regional senter for spiseforstyrrelser, RSS, Seksjonsleder Sigurd Vorren, sigurd.vorren@unn.no
Ungdomspsykiatrisk seksjon, UPS, seksjonsleder Agnes Syversen, agnes.syversen@unn.no
Mariann Lødemel, mariann.lodemel@unn.no
BUP Narvik, Ofoten, Malin Normark, malin.normark@unn.no
BUP Harstad, Sør Troms, Lisa Kristin Nielsen, lisa.kristin.nielsen@unn.no
BUP Silsand, Midt Troms. Kjetil Heggelund, kjetil.heggelund@unn.no
BUP Sjøvegan, Midt Troms, Kjetil Heggelund, kjetil.heggelund@unn.no
BUP Storslett, Nord Troms, Ingunn Vatne, ingunn.vatne@unn.no

Finnmarkssykehuset

BUP Alta, Vest Finnmark, Mads Eriksen, mads.kristian.eriksen@finnmarkssykehuset.no
BUP Kirkenes, Øst Finnmark, Siv Anita Carlsen, siv.anita.carlsen@finnmarkssykehuset.no
BUP Hammerfest, Vest Finnmark, Wenche Hansen, wenche.hansen@finnmarkssykehuset.no
BUP Karasjok, SANKS, Midt Finnmark, Frøydis Nilsen, froydis.nilsen@finnmarkssykehuset.no

RKBU

Instituttleder Per Håkan Brøndbo, per.h.brondbo@uit.no