Innlegg fra Barn og unge kongressen 2016

Landskonferansen dag 1: Plenum: Erfaringer med innføring av evidensbaserte metoder i Norge. Utfordringer og utviklingstrender. Terje Ogden, Professor II ved Psykologisk Institutt, UiO. Forskningsdir. Ved senter for studier av problematferd og innovativ praksis, Atferdssenteret – Unirand: 160601 Barn og unge kongressen ...

Barn på flukt innlegg fra konferanse

Barn på flukt: Plenum: Hilsen fra Helse og omsorgsdepartementet / Barne, -likestillings og inkluderingsdepartementet Røde Kors. Situasjonen i verden. Fluktveien. Konvensjoner og forpliktelser Asylsituasjonen i Norge ...

NBO konferanse 2016

NBO Har den glede å invitere til en konferanse for alle som arbeider med barn, unge og familier. Konferansen finner sted i Litauen og er en konferanse som vil gi de som kommer en unik ...

Barn på flukt

Omsorg og velferd, psykisk helse og behandling. Hvem gjør hva og når? Det siste året er det kommet et stort antall flyktninger til Norge. Blant disse er også en stor barnepopulasjon. NBUP arrangerer i samarbeid med ...

Stine Sofie Senteret

I august åpner landets første Mestringssenter for voldsutsatte barn og ungdom. Der kan barna komme sammen med trygge voksne og søsken. Vi trenger dere som leser dette, til å hjelpe voldsutsatte familier i å komme i kontakt med oss. Alt ...

Regionsentersamling RKBU/RBUP

Felles Regionsentersamling i Bergen 2016 Regionsentersamling RKBU/RBUP De Utrolige Årene (DUÅ) RKBU/RBUP inviterer alle ansatte ved kunnskapssentrene for barn og unge til felles regionsentersamling. Hovedtemaet i år blir de regionale kunnskapssentrene sin rolle som «en tjeneste for tjenestene». Temaet vil ...

Regionsentersamling RKBU/RBUP

Felles Regionsentersamling i Bergen 2016 Regionsentersamling RKBU/RBUP De Utrolige Årene (DUÅ) RKBU/RBUP inviterer alle ansatte ved kunnskapssentrene for barn og unge til felles regionsentersamling. Hovedtemaet i år blir de regionale kunnskapssentrene sin rolle som «en tjeneste for tjenestene». Temaet vil ...

Posterkonkurranse under årets Barn & Unge kongress

På vegne av Norsk forening for barn og unges psykiske helse, NBUP, har vi den store gleden av å kunne invitere til en nasjonal posterkonkurranse under årets Barn- og Unge Kongress, “Kunnskapsbasert Praksis. Status og ...

KLINIKK PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE (PBU)  HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

    Organisatorisk tilknytning Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge er organisert under Divisjon psykisk helsevern ved Haukeland Universitetssykehus. November 2016 flytter klinikk PBU inn i det nye Barne- og Ungdomssykehuset (BUS). Her vil flere klinikker bli samlokalisert. Opptaksområde Klinikk PBU har syv allmennpoliklinikker, ...

Molde oktober 2016

Ledelse, pakkeforløp, ISF og pasientjournal på nett var overskriftene på høstens lederkonferanse. Program: lederkonferanse-oktober-2016 ...