IACAPAP i Praha 2018

IACAPAP inviterer til den 23. verdenskongressen i Praha fra 23. til 27. juli 2018. Les mer på nettsiden:   ...

Høring – Pakkeforløp psykisk helse og rus

Helsedirektoratet fikk i 2016 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dette er et utviklingsarbeid basert på samarbeid med brukere og fagmiljø i alle deler av helse­- og ...

Sandnes 23 – 25 oktober 2018

Å stå i stormen Velkommen til lederkonferanse i Sandnes! På høstens samling har vi prioritert å gi ledelsesarbeidet i de vanskelige sakene stor plass. Som ledere skal vi håndtere dette på alle nivå i organisasjonen, både i forhold ...

Invitasjon til posterpresentasjon på Barn & Unge Kongressen 2018

Barn & Unge-kongressen vert arrangert i Bergen 23. – 27. april 2018. Som tidlegare vert «posterwalk» og posterkonkurranse ein del av kongressen, og på årets kongress vert dette todelt. Tysdag 24. april vert det posterpresentasjon av forskningsprosjekt i regi av RBUP/RKBU ...

Rettighetstelefonen

Rettighetstelefonen er et tilbud som er åpent tre kvelder i uken, tir-tor, fra 18.00 – 21.00.  Tilbudet driftes av frivillige jurister og jusstudenter som besvarer innkommende telefoner på kveldstid. ...

Innkalling til generalforsamling

Generalforsamlingen blir på lederkonferansen i Fredrikstad, tirsdag 24. oktober, kl. 13.00. Innkalling til NBUP Generalforsamling 2017 Revisjonsberetning2016   ...

Barn & Unge Kongressen 2018

Barn & unge kongressen 2018 arrangeres på Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen i Bergen – 23. april – 27. april 2018. Velkommen til Bergen i april! Program og påmelding finner du her: barnogungekongressen.no     ...

Hamar 20 og 21 april 2017

Implementeringens kunst   Velkommen til N-BUP lederkonferanse på Hamar 20. – 21. april 2017 N-BUP inviterer til en høyaktuell ledersamling på Hamar der vi fortsetter fokuset fra høstens konferanse i Molde på ledelse, pakkeforløp, og journal på nett i tillegg til at ...

PHBU Møre og Romsdal

Klinikk for kvinner, barn og ungdom Avdeling for psykisk helsevern barn og unge Høgt nivå og likeverdigheit på tenestene vi gir til pasientane våre er særs viktig for avdelinga. Tilbodet til pasientane er tverrfagleg og vi legg stor vekt på deltaking frå pårørande og andre viktige ...