BUP håndboka

Håndboka er nå lansert: Håndbok for barn og unges psykiske helse: oppsummert forskning om effekt av tiltak ...

Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)

I forbindelse med behandlingen av Meld. St. 13 (2011–2012) «Utdanning for velferd – Samspill i praksis» ga Stortinget sin tilslutning til en rekke forslag for å styrke kvaliteten og relevansen i de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene på universitets- og høyskolenivå. ...

IACAPAP i Praha 2018

IACAPAP inviterer til den 23. verdenskongressen i Praha fra 23. til 27. juli 2018. Les mer på nettsiden:   ...

Høring – Pakkeforløp psykisk helse og rus

Helsedirektoratet fikk i 2016 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dette er et utviklingsarbeid basert på samarbeid med brukere og fagmiljø i alle deler av helse­- og ...

Sandnes 23 – 25 oktober 2018

Å stå i stormen Velkommen til lederkonferanse i Sandnes! På høstens samling har vi prioritert å gi ledelsesarbeidet i de vanskelige sakene stor plass. Som ledere skal vi håndtere dette på alle nivå i organisasjonen, både i forhold ...

Invitasjon til posterpresentasjon på Barn & Unge Kongressen 2018

Barn & Unge-kongressen vert arrangert i Bergen 23. – 27. april 2018. Som tidlegare vert «posterwalk» og posterkonkurranse ein del av kongressen, og på årets kongress vert dette todelt. Tysdag 24. april vert det posterpresentasjon av forskningsprosjekt i regi av RBUP/RKBU ...

Rettighetstelefonen

Rettighetstelefonen er et tilbud som er åpent tre kvelder i uken, tir-tor, fra 18.00 – 21.00.  Tilbudet driftes av frivillige jurister og jusstudenter som besvarer innkommende telefoner på kveldstid. ...

Innkalling til generalforsamling

Generalforsamlingen blir på lederkonferansen i Fredrikstad, tirsdag 24. oktober, kl. 13.00. Innkalling til NBUP Generalforsamling 2017 Revisjonsberetning2016   ...

Barn & Unge Kongressen 2018

Barn & unge kongressen 2018 arrangeres på Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen i Bergen – 23. april – 27. april 2018. Velkommen til Bergen i april! Program og påmelding finner du her: barnogungekongressen.no     ...