Stine Sofie Senteret

I august åpner landets første Mestringssenter for voldsutsatte barn og ungdom. Der kan barna komme sammen med trygge voksne og søsken. Vi trenger dere som leser dette, til å hjelpe voldsutsatte familier i å komme i kontakt med oss. Alt ...

Regionsentersamling RKBU/RBUP

Felles Regionsentersamling i Bergen 2016 Regionsentersamling RKBU/RBUP De Utrolige Årene (DUÅ) RKBU/RBUP inviterer alle ansatte ved kunnskapssentrene for barn og unge til felles regionsentersamling. Hovedtemaet i år blir de regionale kunnskapssentrene sin rolle som «en tjeneste for tjenestene». Temaet vil ...

Regionsentersamling RKBU/RBUP

Felles Regionsentersamling i Bergen 2016 Regionsentersamling RKBU/RBUP De Utrolige Årene (DUÅ) RKBU/RBUP inviterer alle ansatte ved kunnskapssentrene for barn og unge til felles regionsentersamling. Hovedtemaet i år blir de regionale kunnskapssentrene sin rolle som «en tjeneste for tjenestene». Temaet vil ...

Posterkonkurranse under årets Barn & Unge kongress

På vegne av Norsk forening for barn og unges psykiske helse, NBUP, har vi den store gleden av å kunne invitere til en nasjonal posterkonkurranse under årets Barn- og Unge Kongress, “Kunnskapsbasert Praksis. Status og ...

KLINIKK PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE (PBU)  HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS

    Organisatorisk tilknytning Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge er organisert under Divisjon psykisk helsevern ved Haukeland Universitetssykehus. November 2016 flytter klinikk PBU inn i det nye Barne- og Ungdomssykehuset (BUS). Her vil flere klinikker bli samlokalisert. Opptaksområde Klinikk PBU har syv allmennpoliklinikker, ...

Molde oktober 2016

Ledelse, pakkeforløp, ISF og pasientjournal på nett var overskriftene på høstens lederkonferanse. Program: lederkonferanse-oktober-2016 ...

Barn og unge i psykisk helsevern 4 nov 2015

Kjære ledere for BUP, DPS og avdelinger for innleggelse,forskere, kommunepsykologer, lærere, studenter og andre som arbeider med psykisk helsevern for barn og unge, velkommen til GIGA inspirasjonsdag: Barn og unge i psykisk helsevern 4. nov. kl 10-15.30, på Sentrum Scene i Oslo PsykiskhelseProffene inviterer ...

Rundskriv: Barnevern og BUP

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet står sammen om å styrke samarbeidet mellom barnevernet og psykisk helse for at barn og unge skal få de tjenestene de har behov for. -Vi vet at mange barn som får hjelp fra barnevernet har ...

Konferanse om barn som pårørende

Helsedirektoratet i samarbeid med Akershus universitetssykehus og Barns Beste  inviterer til Nasjonal konferanse den 30. november 2015 om barn som pårørende. Konferansen arrangeres på Hotell Bristol i Oslo. Konferansen er gratis. ...

Generalforsamling 2015

Vedlagt er innkalling til Generalforsamling 2015, inkludert revisors beretning. Generalforsamlingen avholdes på lederkonferansen i Sandefjord, tirsdag 20. oktober 2015, kl. 13.00 – 14.30. Innkalling til generalforsamling 2015 ...