Fredrikstad 24-26 oktober 2017

Velkommen til lederkonferanse i Fredrikstad 24. – 26. oktober 2017. Konferansen finner sted på Quality Hotel Fredrikstad med oppstart lunsj tirsdag og avslutning med lunsj torsdag. ...

Hamar 20 og 21 april 2017

Implementeringens kunst   Velkommen til N-BUP lederkonferanse på Hamar 20. – 21. april 2017 N-BUP inviterer til en høyaktuell ledersamling på Hamar der vi fortsetter fokuset fra høstens konferanse i Molde på ledelse, pakkeforløp, og journal på nett i tillegg til at ...

PHBU Møre og Romsdal

Klinikk for kvinner, barn og ungdom Avdeling for psykisk helsevern barn og unge Høgt nivå og likeverdigheit på tenestene vi gir til pasientane våre er særs viktig for avdelinga. Tilbodet til pasientane er tverrfagleg og vi legg stor vekt på deltaking frå pårørande og andre viktige ...

BUPA Stavanger

Om klinikken/avdeling/enhet – visjon BUPA, Stavanger er organisert under Psykiatrisk Divisjon. skal utrede, diagnostisere og behandle barn og unge med psykiske lidelser. Det er viktig at avdelingen har behandlingskompetanse, da psykisk helsevern for barn og unge er det eneste stedet der ...

Innkalling til generalforsamling

Generalforsamlingen blir på lederkonferansen i Molde, tirsdag 25. oktober, kl. 13.00. innkalling-til-generalforsamling-2016 revisjonsberetning-nbup-2015   ...

Innlegg fra Barn og unge kongressen 2016

Landskonferansen dag 1: Plenum: Erfaringer med innføring av evidensbaserte metoder i Norge. Utfordringer og utviklingstrender. Terje Ogden, Professor II ved Psykologisk Institutt, UiO. Forskningsdir. Ved senter for studier av problematferd og innovativ praksis, Atferdssenteret – Unirand: 160601 Barn og unge kongressen ...

Barn på flukt innlegg fra konferanse

Barn på flukt: Plenum: Hilsen fra Helse og omsorgsdepartementet / Barne, -likestillings og inkluderingsdepartementet Røde Kors. Situasjonen i verden. Fluktveien. Konvensjoner og forpliktelser Asylsituasjonen i Norge ...

NBO konferanse 2016

NBO Har den glede å invitere til en konferanse for alle som arbeider med barn, unge og familier. Konferansen finner sted i Litauen og er en konferanse som vil gi de som kommer en unik ...

Barn på flukt

Omsorg og velferd, psykisk helse og behandling. Hvem gjør hva og når? Det siste året er det kommet et stort antall flyktninger til Norge. Blant disse er også en stor barnepopulasjon. NBUP arrangerer i samarbeid med ...